.widget.ContactForm { display: none; }

Επικοινωνία

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Βρίνα Τριφυλία: Ευρήματα Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων


Οι έρευνες του 1990[1]

Σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας Αναστ. Νιάρχου, που βρίσκεται στη θέση Κόκκινη, 1,5 χλμ. περίπου νότια του χωριού Βρύνα, μετά από λαθρανασκαφή, εντοπίστηκε νεκροταφείο όψιμων ελληνιστικών ή ρωμαϊκών χρόνων από το οποίο ερευνήθηκαν δύο κιβωτιόσχημοι τάφοι.
Ο Τάφος 1
Ανοίχτηκε και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τους λαθρανασκαφείς. Έχει προσανατολισμό ΝΑ.-ΒΔ. και μήκος 1,86μ. Το πλάτος του είναι 0,40- 0,45μ. και το δάπεδό του σε βάθος 0,45μ. από τις πλάκες κάλυψής του. Ήταν κατασκευασμένος από οκτώ πλάκες από σχιστολιθικό, αμμώδες και ασβεστολιθικό πέτρωμα. Από τις τέσσερις μεγάλες πλάκες της κάλυψής του καμμιά δεν ήταν στη θέση της. Τα οστά του νεκρού βρέθηκαν όλα έξω από τον τάφο.
Ο Τάφος 2 
Βρίσκεται 10μ. περίπου δυτικά του τάφου 1. Έχει προσανατολισμό Α.-Δ. και μήκος 1,70μ. Το πλάτος του είναι 0,26- 0,45μ. και το δάπεδό του σε βάθος 0,30μ. από τις πλάκες κάλυψής του. Είναι κατασκευασμένος από εννέα πλάκες από διάφορα είδη πετρωμάτων. Από τις καλυπτήριες δύο μόνο σώζονταν στη θέση τους. Το δυτικό τμήμα του τάφου ήταν εντελώς κατεστραμμένο και έλειπαν τα κρανία των νεκρών. Οι νεκροί που βρέθηκαν στο εσωτερικό του τάφου ήταν δύο, σχεδόν ο ένας πάνω στον άλλον. Ήταν τοποθετημένοι εκτάδην με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος. Τα μόνα κτερίσματα που βρέθηκαν ήταν δύο σφαιρικά εξαρτήματα από χάλκινα σκουλαρίκια.
Η ακριβής χρονολόγηση των τάφων είναι δύσκολη λόγων της έλλειψης κτερισμάτων. Όμως από την κατασκευή τους μπορούν να χρονολογηθούν στα ύστερα ελληνιστικά ή ρωμαϊκά χρόνια.


Οι έρευνες του 2000[2]

Στη θέση Δάφνη εντοπίστηκε και ερευνήθηκε ένας μεγάλος βαθμιδωτός αναλημματικός τοίχος. Για τον εντοπισμό του ειδοποίησε την Εφορεία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Βρίνας Β. Κοπανιτσάνος. 
Τα αρχαία εντοπίστηκαν εντός της ιδιοκτησίας Γ. Λαμπρόπουλου και σε μικρή απόσταση από τους κιβωτιόσχημους τάφους που είχε ανασκάψει η Εφορεία κατά το παρελθόν[3]. Η θέση βρίσκεται 3 χλμ. περίπου νοτιοανατολικά του χωριού Βρίνα. Παραπλεύρως του αγροτικού δρόμου, ανάμεσα σε πυκνότατη βλάστηση, διακρίνονταν δύο σειρές δόμων σε μήκος 2μ. Η ανασκαφή που ακολούθησε πραγματοποιήθηκε με δαπάνες του Δήμου Σκιλλούντος[4].
Αποκαλύφθηκε βαθμιδωτός τοίχος, με κατεύθυνση Β.-Ν., ο οποίος είναι χτισμένος στις παρειές χαμηλού λοφίσκου και έχει σχήμα Π, παρουσιάζει δηλαδή μια ελαφρά καμπύλη στο κέντρο του και δύο ορθογώνιες προεξοχές στα δύο του άκρα (Είκ.12). Το συνολικό του μήκος είναι 14,60, το μέγιστο πλάτος 3,50 και το μέγιστο ύψος 2,42μ. Όλη η κατασκευή είναι χτισμένη από ορθογώνιους καλοδουλεμένους δόμους κογχυλιάτη. Ο τοίχος σχηματίζει τρεις βαθμίδες, ενώ στην ανώτερη σειρά υπήρχαν ορθογώνιοι ορθοστάτες, οι οποίοι είχαν διασκορπιστεί μπροστά και πίσω από τον τοίχο. Οι δύο κατώτερες σειρές δόμων είναι ακριβώς η μια πάνω στην άλλη, χωρίς να σχηματίζουν βαθμίδα. Η βόρεια πλευρά του διατηρήθηκε καλύτερα. Πίσω από τον τοίχο υπήρχαν τάφοι. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν ο τοίχος δεν ήταν μόνον αναλημματικός, αλλά αποτελούσε και τη μνημειακή πρόσοψη των τάφων.
Κιβωτιόσχημος τάφος 1. 
Σε απόσταση 4,40μ. από το εσωτερικό του τοίχου και προς Α. εντοπίστηκε κιβωτιόσχημος τάφος, ορθογώνιου σχήματος, χωρίς τις καλυπτήριες πλάκες του. Πιθανότατα ένας ορθογώνιος λίθος που βρέθηκε βαθύτερα από τον τάφο και σε μικρή απόσταση από αυτόν, προς την πλευρά του αναλημματικού τοίχου, να ανήκε στον κιβωτιόσχημο τάφο. Το τμήμα όπου βρέθηκε ο τάφος, εσωτερικά δηλαδή του τοίχου, γενικώς ήταν αρκετά αναμοχλευμένο. Ο τάφος είχε προσανατολισμό Α.-Δ. Το μήκος του είναι 2μ. και το πλάτος του 1μ. είναι κατασκευασμένος από ορθογώνιους καλοδουλεμένους δόμους σε β χρήση. Περιείχε δύο ταφές. Ο ένας νεκρός ήταν στραμμένος προς Α. και ο άλλος προς Δ. Ο πρώτος νεκρός κατελάμβανε ένα μικρό τμήμα κατά μήκος του πλευρικού δόμου και ο δεύτερος ήταν σχεδόν στο κέντρο του τάφου, με ελαφρώς λυγισμένα πόδια. Τα αγγεία που βρέθηκαν εντός του τάφου ήταν ένα σπασμένο αγγείο και ένας οξυπύθμενος αμφορέας.
Τάφος 2. 
Σε απόσταση μόλις 1,80μ. από τον πρώτο τάφο, εντοπίστηκε ένας δεύτερος, εντελώς κατεστραμμένος. Βρέθηκε μόνον ένα κρανίο και πάνω σε αυτό ένα μεγάλο ελλιπές αγγείο και Λίγο πιο πέρα ένα λυχνάρι. Οι τρεις μικρές πέτρες που βρέθηκαν, 0,70μ. ανατολικά του κρανίου και των αγγείων, πιθανότατα προέρχονταν από αυτό τον τάφο.

Στο χώρο αυτό που εντοπίστηκαν οι τάφοι, δηλαδή πίσω από τον αναλημματικό τοίχο, πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε δοκιμαστικές τομές, από τις οποίες όμως δεν προέκυψε κανένα στοιχείο για ύπαρξη άλλων τάφων. Τόσο τα ευρήματα των τάφων όσο και η κατασκευή του τοίχου μπορούν να χρονολογηθούν στην πρώιμη ελληνιστική εποχή.
Τέλος, στην ευρύτερη περιοχή και σε μικρή απόσταση από το ερευνηθέν μνημείο βρέθηκαν αρκετοί δόμοι, που πιθανότατα προέρχονταν από άλλα κτίρια. Εντοπίστηκαν επίσης και θεμέλια διαφόρων κτιρίων που είχαν καταστραφεί στο παρελθόν από τις καλλιέργειες. Όστρακα περισυνελέγησαν από το ανώτερο τμήμα και την κορυφή του λόφου, χωρίς να εντοπιστούν κτιριακά λείψανα, δεδομένου ότι είναι μια περιοχή η οποία καλλιεργείται για χρόνια και έχουν γίνει αρκετές διαμορφώσεις.

Σημειώσεις:
[1] Α.Δ. 45 (1990): σελ. 119- 120
[2] Α.Δ. 55 (2000): σελ. 276
[3] A.Δ. 45 (1990): σελ. 119-120.
[4] Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα το θερμό ενδιαφέρον του Δημάρχου Δ. Μπαλιούκου, που εκτός από εργατικό προσωπικό έθεσε στη διάθεση μας και σκαπτικό μηχάνημα για τις εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού του χώρου, του προέδρου του Δημοτικού Διαμερίσματος Β. Κοπανιτσάνου, αλλά και των κατοίκων της περιοχής γενικότερα.
Printfriendly