.widget.ContactForm { display: none; }

Επικοινωνία

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Ο Βυζαντινός ναός και η μεσαιωνική κοινότητα κοντά στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας


 Μια μικρής κλίμακας ανασκαφική έρευνα που διεξήχθη το 2000 στην περιοχή Βασιλίτσι, στην νότια Μεσσηνία, αποκάλυψε τα απομεινάρια μιάς μέχρι τότε άγνωστης τρίκλιτης εκκλησίας του 13ου αιώνα  με μια σειρά από ταφές κατά μήκος του βόρειου τοίχου της. 
Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, μαζί με τά σκελετικά, νομισματικά, και κεραμικά ευρήματα, μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε μια εικόνα από την καθημερινή ζωή μιας μικρής αγροτικής κοινότητας του μεσαίωνα. Τα ερείπια της εκκλησίας βρίσκονταν μισοθαμμένα σε μια πλαγιά ανάμεσα στο σύγχρονο χωριό Βασιλίτσι και την περιοχή που είναι γνωστή ως Σέλιτσα, στο νότιο άκρο της Μεσσηνίας, στο ακρωτήριο του Ακρίτα
(Εικ.1 παραπλεύρως). 
 Ο αρχαιολογικός χώρος αν και ορατός τμηματικά έχει αγνοηθεί μέχρι τό 2000. Η εκκλησία είναι χτισμένη σε μια απότομη πλαγιά, σε άξονα ανατολής- δύσης. Περισσότερο από το ήμισυ της δομής είχε καταρρεύσει και θαφτεί. 
 Όταν απομακρύνθηκε η επιφανειακή βλάστηση, έγινε φανερό ότι η προς τα κάτω μετατόπιση της γης είχε δημιουργήσει αντίστοιχη καθίζηση του μνημείου με την νότια πλευρά του ναού να παραμένει πάνω από το έδαφος, ενώ οι βόρειες και ανατολικές πλευρές ήταν εντελώς θαμμένες (Εικ.2)
Υπήρχε επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της αστάθειας που παρατηρήθηκε σε πολλά τμήματα της τοιχοποιίας,


Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ότι μια περιορισμένη ανασκαφή θα έπρεπε να διεξαχθεί προκειμένου να αποκαλύψει το βόρειο τμήμα για να ολοκληρωθεί η σχεδιαστική αποτύπωση του μνημείου, ενώ άμεση ήταν η ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την εδραίωση της τοιχοποιίας.

Εικ. 2  Άποψη του αρχαιολογικού χώρου πριν την ανασκαφή από τα βορειοανατολικά

Η ανασκαφή

 Συνολικά έξι τομές ανασκάθηκαν στη βόρεια και ανατολική πλευρά του ναού (Εικ. 4)
Σε όλες τις τομές, κάτω από το επιφανειακό στρώμα του χώματος,  βρέθηκα μεγάλες ποσότητες από πέτρες που είχαν πέσει από τα ανώτερα επίπεδα του κτιρίου, καθώς και σπασμένα κεραμίδια από τη στέγη. Μερικοί λίθοι  έφεραν ίχνη του ασβεστοκονιάματος που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του τοίχου. Συλλέχθηκαν επίσης πολλά θραύσματα από ζωγραφισμένα κονιάματα που κάποτε επικάλυπταν το εσωτερικό του κτηρίου.
 Η απουσία ίχνους φωτιάς όπως απανθρακωμένα ξύλα ή κάρβουνα δηλώνουν ότι πιθανόν το μνημείο είχε καταρρεύσει από φυσικά αίτια όπως διάβρωση του εδάφους ή σεισμό ή και κατολίσθηση. 
 Το στρώμα θεμελίωσης του ναού ανασκάφηκε ακριβώς πάνω στο μαλακό φυσικό βράχο. Τμήματα του αρχικού δαπέδου του κτιρίου βρέθηκαν σε δύο τάφρους (Α και Β). Η ανασκαφή εκπλήρωσε τον στόχο της αποκαλύπτοντας όλη τη βόρεια πλευρά του ναού. Στην ανατολική πλευρά αποκαλύφθηκαν τα υπολείμματα τριών αψίδων του ιερού. (Εικ 3).
 Η χρονική περίοδος κατασκευής του ναού προσδιορίσθηκε από τα μικρο-ευρήματα και την κεραμική. Η ανευρεθείσα κεραμική από τις ταφές που αποκαλύφθηκαν στον βόρειο τοίχο του ναού, χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα. Μεταγενέστερη κεραμεική του 18ου και 19ου αιώνα που βρέθηκαν σε διάφορα σημεία καταδεικνύουν την χρήση του μνημείου και μετά την μερική κατάρρευσή του.

Εικ. 3 Αριστερά άποψη των αψίδων του ιερού από τα νοτιοανατολικά και δεξιά άποψη του ναού από τα βορειοανατολικά
Εικ 4  Αριστερά κάτοψη του ναού με τους τομείς της ανασκαφής και τις ταφές που βρέθηκαν και δεξιά εγκάρσια τομή του ναού

Τομή Α 
 
Η τομή Α περιλάμβανε ένα μεγάλο τμήμα της ανατολικής πλευράς του ναού, συμπεριλαμβανομένου και του ιερού, με συνολικές διαστάσεις 3,50 x 2,60 m. Βρέθηκαν τείχη της κεντρικής αψίδας με τμήματα του αρχικού σοβά, με ίχνη χρώματος. 
(Εικ.5 παραπλεύρως).


 Μέρος του αρχικού δάπεδο του ναού αποκαλύφθηκε κατασκευασμένο από ένα μίγμα κονιάματος και χώματος με υπόστρωμα από μικρές πέτρες και σπασμένα κεραμίδια.  Αποκαλύφθηκε το τείχος που στήριζε την κεντρική αψίδα του ιερού σε ύψος περίπου 3,50 m. Το τείχος χτίστηκε με εναλλασσόμενες σειρές από τούβλα και πέτρες (Εικ.3).

 Στην τομή αυτή βρέθηκαν τμήματα κεραμεικής. Όσα βρέθηκαν στα χαμηλότερα στρώματα χρονολογούται στα μέσα του 13ου - έως τα μέσα του 14ου αιώνα (Εικ.6), ενώ εκείνα που βρέθηκαν κοντά στα επιφανειακά στρώματα αποδίδονται στον 18ο - 19ο αιώνα (Εικ.7).  
Επίσης βρέθηκαν πολλά θραύσματα από γυαλί τα οποία δεν μπορούν να χρονολογηθούν με ακρίβεια.

  Εικ 6 δεξιά και Εικ 7 αριστερά: Αποτμήματα κεραμικής από την τομή Α

Τομή Β

 Η τομή Β έγινε στο βορειοδυτικό τμήμα του κυρίως ναού, στο σημείο της σύνδεσης του με τον νάρθηκα. 
 Το τμήμα του βόρειου τοίχου του κτιρίου αποκαλύφθηκε σε μήκος κατά μήκος του ορύγματος. Στον τείχο υπήρχαν  τμήματα του σοβά. Η επιφάνεια του σοβά ήταν καφετί- κίτρινο, αλλά αρχικά πρέπει να ήταν λευκό. 
 Η ανασκαφή της ανατολικής πλευράς  αποκάλυψε ίχνη φωτιάς, μικρών διαστάσεων, περίπου 0,45 x 0,60 μ, σε βάθος περίπου 2,05 m έως 2,18 m. Δεν παρατηρήθηκαν ιχνη φωτιάς σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κτιρίου, έτσι αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως μεμονωμένο περιστατικό και όχι ως ένδειξη μιας πυρκαγιάς που Θα μπορεί να είχε καταστρέψει την εκκλησία. 
 Στη βορειοδυτική γωνία του ναού μεταξύ του βόρειου τοίχου και του εγκάρσιου τοίχου, η ανασκαφή αποκάλυψε ταφή ενός παιδιού εντός κιβωτιόσχημου τάφου με πέτρινη πλαϊνή επένδυση και πλάκες που κάλυπταν τον τάφο (ταφή 2).(Εικ.8)
Ο τάφος, με εξωτερικές διαστάσεις 0,90 x 0,43 μ, ήταν παράλληλος και σχεδόν σε επαφή με τον βόρειο τοίχο. Η ανασκαφική έρευνα στην περιοχή έξω από το βόρειο τοίχο σε βάθος 3,07 m, αποκάλυψε την ταφή δύο ενήλικων θαμμένων κατά μήκος του βόρειου τοίχου με το κεφάλι να δείχνει προς τα δυτικά και να υποστηρίζετε από δύο πλάκες που είχαν τοποθετηθεί κάθετα στο έδαφος σε μια ορθή γωνία μεταξύ τους (ταφή 1 και 4) (Εικ.9)

Εικ. 8 Αριστερά παιδική ταφή και Εικ 9 δεξιά οι ταφές 1&4

Τομή Γ

 Η τομή Γ περιλάμβανε την περιοχή έξω από το βόρειο τοίχο του νάρθηκα.
Ο αρχικός στόχος της ανασκαφικής έρευνας ήταν να ανακτήσει το μέρος του ναού που αποτελεί τη συνέχεια του βόρειου τοίχους του νάρθηκας. Αυτό θα μας βοηθήσει να εξακριβώσει την ακολουθία των πιθανών οικοδομικών φάσεων. 


 Σε βάθος 2,30 m, βρέθηκε ένας μικρός θησαυρός από έξι Ενετικά νομίσματα, περ 2.10 m από τη βορειοδυτική γωνία του μνημείου και 0,60 m από την εξωτερική πλευρά του νάρθηκα. Ο θησαυρός ήταν πιθανότατα κρυμμένος στο πάνω μέρος των τοίχων του ναού, και έπεσε στο έδαφος, όταν η εκκλησία κατεδαφίστηκε. (Εικ.11) Η ανασκαφή αποκάλυψε το κατώφλι της πύλης του νάρθηκα στο βόρειο τοίχο. (Εικ.10 άνωθεν).
Το κατώφλι, που ήταν κατασκευασμένο από μία μεγάλη πέτρα, βρέθηκε σε βάθος περίπου 2 μ. Μια σειρά από πλάκες βρέθηκε έξω από την πόρτα, σε την επαφή με το βόρειο τοίχο του νάρθηκα. Αυτά είτε ανήκαν σε πεζοδρόμιο ή σχημάτιζαν σκαλιά που οδήγησαν στην πόρτα.


Εικ 11 Ενετικά νομίσματα από την ανασκαφή που χρονολογούνται στα τέλη του 14ου αι.   
Τομή Δ

 Η τομή Δ έγινε έξω από το βόρειο τοίχο, ανάμεσα στις τομές Α και Β, προκειμένου να αποκαλύψει το υπόλοιπο τμήμα του βόρειου τοίχου, τμήμα του οποίου αποκάλυψε η τομή Β. Ήταν ένα ορθογώνιο όρυγμα διαστάσεων 1,90 x 1,30 μ. Η ανασκαφή ξεκίνησε σε βάθος περίπου 2,50 m. Αμέσως μετά την αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος, τα ίχνη του βόρειου τοίχου ήταν εμφανή σε όλη την τομή. 
Εικ.11 Οι ταφές 1&3


Σε βάθος 3 m, η ανασκαφή αποκάλυψε ένα μεγάλο αριθμό οστών που ανήκαν σε πολλές ταφές, εκ των οποίων μόνο δύο ήταν αδιατάρακτες (ταφές 1 και 3), (Εικ,.11)
 Οι ταφές πιθανότατα καταλάμβαναν μια ευρύτερη περιοχή έξω από την βόρεια πλευρά του ναού, πολύ πέρα από τα όρια των τομών.

 Η εργασία στην τομή Δ αποκάλυψε την ταφή 1 (Εικ.12). Ο σκελετός τοποθετήθηκε σε μία εκτεταμένη στάση με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στο στήθος. Γύρω από τα χέρια του ατόμου ήταν όστρακα από αγγεία καθημερινής χρήσης 
(Εικ.15).

 Επιπλέον, ένα κρανίο και μερικά οστά - κατά πάσα πιθανότητα προέρχονταν από παλαιότερη ταφή - είχαν τοποθετηθεί στα πόδια του σκελετού. Η τοποθέτηση αυτών των οστών δεν ήταν τυχαία, αλλά συνειδητή πράξη από τους ανθρώπους που εκτέλεσαν την ταφή 1. 
 Ανατολικά της ταφής 1, βρέθηκε μια άλλη παρόμοια αδιατάρακτη ταφή, επίσης, παράλληλα με το βόρειο τοίχο (ταφή 3) (εικ. 13) . Οι ταφές 1 και 3 παρουσιάζονται πολλές ομοιότητες. Και οι δύο σκελετοί είναι σε εκτεταμένη στάση, με το κεφάλι στηριγμένο με πέτρες και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Τα άνω τμήματα των βραχιόνων είχαν τοποθετηθεί παράλληλα προς το σώμα, ενώ τα χέρια διασταυρώνονται πάνω από το στήθος. Δύο πέτρες κάθετες προς το έδαφος υποστήριζαν το κεφάλι σε όρθια θέση. Οι δύο ταφές πρέπει να ανήκουν στην ίδια χρονική περίοδο. 

 Κεραμικά ευρήματα που συνδέονται με τις ταφές περιλαμβάνουν όστρακα τύπου proto-majolica  και ένα σχεδόν άθικτο υστεροβυζαντινό εγχάρακτο γυάλινο μπολ διακοσμημένο με ομόκεντρους κύκλους (Εικ.14).

Αριστερά Εικ.12 με την ταφή 1 και δεξιά Εικ.13 με την ταφή 3

Εικ 14 αριστερά: Κύπελλο τύπου sgraffito (αποκατάσταση) που βρέθηκε στην τάφρο Δ και Εικ.15: δεξιά σκεύος μαγειρικής

Τομή Ε


Η τομή Ε αποκάλυψε την υπόλοιπη τοιχοδομία στην βορειοανατολική και βορειοδυτική πλευρά του ναού, χωρίς να βρεθούν κεραμικά ή άλλα ευρήματα.

Τομή ΣΤ

Η τομή ΣΤ (2,40 x 1,30 m) έγινε στην περιοχή έξω από την κεντρική και νότια αψίδα της εκκλησίας.
Ένα από τα κεραμίδια της σκεπής βρέθηκε σχεδόν ανέπαφο (Εικ.16). Η τριπλή αψίδα του διακονικού αποκαλύφθηκε τέλεια διατηρημένο, με το παράθυρο κατασκευασμένο από κάθετες πλάκες.
Η τομή ΣΤ απέδωσε λίγα ευρήματα όπως το τμήμα μιάς μεγάλης μαρμάρινης βάσης (Εικ.17), που πιθανώς να ήταν τμήμα της τράπεζας του ιερού.Εικ.16 αριστερά: Ένα από τα κεραμίδια της σκεπής του ναού και Εικ.17 δεξιά μαρμάρινη βάση πιθανόν της τράπεζας του ιερού.

Η χρονολόγηση του ναού

 Η χρονολόγηση του ναού στο Βασιλίτσι καθορίζεται κυρίως από το ανασκαφικά ευρήματα. Τα πρώτα διαγνωστικά κεραμικά, τα οποία προέρχονται κυρίως από τις ταφές, χρονολογούνται με βάση παράλληλων κεραμικών ευρημάτων από άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Κόρινθος, και μπορούν να αποδοθούν στα μέσα ή στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα.
 Δεδομένου ότι οι ταφές είχαν τοποθετηθεί δίπλα στα θεμέλια του κτιρίου, είναι λογικό να χρονολογήσουμε την ανέγερση της εκκλησίας στο πρώτο μισό του 13ου αιώνα. Όλα τα αγγεία κάτω από το στρώμα καταστροφής χρονολογούνται στον 13ο- 14ο αιώνα.
 Ο μικρός θησαυρός νομισμάτων από τα τέλη του 14ου αιώνα, που βρέθηκαν στην τομή Γ, σημάδι ανασφάλειας ή επικείμενου κινδύνου, δείχνει ότι το κτίριο ήταν ακόμα όρθιο και λειτουργούσε εκείνη τη στιγμή.
 Η παρουσία της εστίας φωτιάς στο κεντρικό τμήμα του ναού μπορεί να υποδεικνύει ότι μετά από ένα ορισμένο σημείο η εκκλησία είχε χρησιμοποιηθεί σποραδικά, με την εστία να εξυπηρετεί τις ανάγκες μαγειρέματος ή θέρμανσης ενός περαστικού.
 Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος χρήσης του ναού μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια από τα μέσα του 13ου έως τα τέλη του 14ου αιώνα. Η ύπαρξη κεραμικής του 18ου και του 19ου αιώνα πάνω από το στρώμα καταστροφής ίσως συνδέεται με την δραστηριότητα στην περιοχή, πιθανότατα μετά την κατάρρευση της οροφής. Δεν μπορεί να προσδιορίσει με βεβαιότητα πότε κατέρρευσε η στέγη, αλλά πιθανόν να συνέβη κάποια στιγμή στον 18ο αιώνα.


Βασιλίτσι: Ιστορία και τοπογραφία

 Για να απαντήσει κανείς σε ερωτήσεις σχετικά με τους οικοδόμους της εκκλησίας στο Βασιλίτσι ή την ταυτότητα εκείνων που θάφτηκαν σε αυτήν, θα πρέπει να εξεταστεί η τοπογραφία και η κατοίκηση στην περιοχή, που δεν έχουν αλλάξει και πολύ από τους μεσαιωνικούς χρόνους.
 Δυστυχώς, τα ιστορικά αρχεία για τον 13ο έως τον 15ο αιώνα είναι σχεδόν ανύπαρκτα και δεν υπάρχουν γραπτές πηγές ή αναφορές για την περιοχή. Επιπλέον, αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία για την κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής του Βασιλιτσίου κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, από επιφανειακές έρευνες, είναι ελάχιστα.
 Επειδή δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το όνομα του ναού και της τοποθεσίας με βάση κείμενα των Βυζαντινών, Φράγκων, ή Ενετών (μέχρι το 1500), χρησιμοποιείται το όνομα της πλησιέστερης σύγχρονης κοινότητας, Βασιλίτσι, για η εκκλησία και το τοπικό τοπωνύμιο Σέλιτσα για την ευρύτερη γεωγραφική θέση του μνημείου.
 Η παλαιότερη αναφορά του χωριού Βασιλίτσι είναι στην απογραφή του Grimani το 1700, όπου καταγράφεται πως κατοικείται από επτά οικογένειες, με 14 άνδρες και 10 γυναίκες.
 Στα βυζαντινά και μεσαιωνικά χρόνια η περιοχή παρέμεινε στη σκιά της γειτονικής Κορώνης και θεωρείται ότι ακολούθησε την ίδια μ΄αυτήν τύχη. Ωστόσο, ακόμη και για Κορώνη, οι πληροφορίες για την περίοδο από τον 7ο έως το τέλος του 12ου αιώνα, είναι εξαιρετικά φτωχές. Το μόνο μνημείο αυτής της εποχής που παραμένει στην Κορώνη είναι μια ερειπωμένη βασιλική που βρίσκεται μέσα στο κάστρο και πιθανότατα χρονολογείται από τον 7ο - 8ο αιώνα.
 Οι ιστορικές αναφορές για την περίοδο πριν από το 1204 περιορίζονται στην απλή αναφορά του βυζαντινού κάστρου της Κορώνης που εύκολα καταλαμβάνεται από τους Φράγκους το 1205. Στον ύστερο Μεσαίωνα (13ος- 15ος αιώνας), η Κορώνη έγινε η μεγάλη και γνωστή αποικία των Ενετών (Coron / Corone). Ωστόσο, τα όρια της βενετικής ελεγχόμενης περιοχής, και μαζί της η μοίρα της περιοχής του Βασιλιτσίου, δεν καθορίζονται με σαφήνεια. Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι στους δύο αιώνες της Ενετοκρατίας, οι Βενετοί κατείχαν μόνο την Κορώνη και την άμεση περιοχή της. Αν και τα εδάφη που κατείχαν οι Βενετοί και οι Φράγκοι δεν είναι γνωστά με ακρίβεια, το μόνο σίγουρο είναι ότι στην αρχή του 15ου αιώνα, οι Βενετοί είχαν καταλάβει την περιοχή μεταξύ Κορώνης και Μεθώνης (συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Βασιλιτσίου), και οχυρώνονται απέναντι στην επερχόμενη οθωμανική απειλή.


 
 Η ανασκαφείσα εκκλησία βρίσκεται σήμερα απομονωμένη σε μια γεωργική έκταση φυτεμένη κυρίως με ελαιόδεντρα. Η κοντινότερη σύγχρονη κοινότητα, το χωριό Βασιλίτσι, βρίσκεται σε απόσταση άνω των 10 χιλιομέτρων. Κατά την πορεία στους σύγχρονους δρόμους που οδηγούν από το Βασιλίτσι στην Σέλιτσα, κατά διαστήματα συναντάμε απομονωμένα, εγκαταλελειμμένα και ερειπωμένα σπίτια, ανάμεσα στα ελαιόδεντρα, όπως τα ερείπια των δύο μικρών σπιτιών περίπου 200 m βορειοανατολικά της ανασκαφής (Εικ. 18 παραπλεύρως).  Και τα δύο είναι μονόχωρα, πετρόκτιστα με κατεστραμένες ξυλόστεγες, και δυστυχώς δεν προσφέρουν καμία ένδειξη ως προς τη χρονολογία τους. Ανήκουν στο κοινό είδος των ελληνικών αγροτικών γνωστών ως μονόσπιτα, και πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν από τις οικογένειες των αγροτών ή βοσκών που εργάζονταν στις γύρω περιοχές. Η χρήση της πέτρας και όχι πλίνθων μπορεί να υποδεικνύει ότι αυτές ήταν μόνιμες εγκαταστάσεις, και όχι προσωρινές κατασκευές για την περίοδο της συγκομιδής. Οι αγρότες δεν χρειάζεται πλέον να ζήσουν στην περιοχή αφού τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς τους επιτρέπει να φτάνουν εύκολα τα εδάφη τους από το χωριό Βασιλίτσι. 

 Κοντά σε αυτά τα σπίτια βρίσκεται ένα άλλο μικρό εκκλησάκι, αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη (Εικ.19). Η εκκλησία έχει ένα ενιαίο διάδρομο, ξύλινη οροφή, και προθάλαμο στη βόρεια πλευρά. Είναι το μόνο κτίριο από τα τρία που είναι σήμερα σε χρήση. Στην εκκλησία αυτή έχουν γίνει πρόσφατες επισκευές και βελτιώσεις (νέα κεραμίδια και γύψο τοίχο).  Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία - όπως η μορφή των τριών ημικυκλικών αψίδων που προεξέχουν στην ανατολική πλευρά- δείχνουν ότι αυτή δεν μπορεί να είναι μια σύγχρονη κατασκευή, αλλά μάλλον ένα παλαιότερο κτίριο (ίσως της πρώιμης σύγχρονης περιόδου) που εξυπηρετεί ακόμα σποραδικά τοπικές θρησκευτικές ανάγκες. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η εσωτερική διαρρύθμιση των αψίδων Αγίου Ιωάννη, με τα ημικυκλικά τόξα τους και ενσωματωμένα ράφια, μοιάζει πολύ με τη δομή της ανασκαφείσας εκκλησίας. Κάποιος θα μπορούσε μάλιστα να υποθέσει ότι η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη είναι ο πρώιμος σύγχρονος διάδοχος του ναού του 13ου αιώνα, το οποίο λόγω των κατολισθήσεων κατέστει επικίνδυνος και ασταθής.

Εικ.19 αριστερά: Ο ναός του αγίου Ιωάννη και Εικ.20 δεξιά ο εγκατελειμμένος οικισμός Σέλιτσα 

 Τα ερείπια ενός μικρού εγκαταλειμμένου οικισμού βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετραο ανατολικά της περιοχής (Εικ.20) και πρέπει να ταυτίζεται με την ονομασία Σέλιτσα, ένα όνομα που χρησιμοποιείται σήμερα για να ορίσει τη γύρω περιοχή. Αποτελείται από περίπου 20 μικρά σπίτια του μονόχωρου τύπου που αναφέρθηκε παραπάνω. Τα περισσότεροι από αυτά έχουν στέγες που έχουν καταρρεύσει, με τους γύρω τοίχους να στέκουν ακόμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το χωριό φαίνεται να ήταν το κέντρο της ευρύτερης περιοχής σε παλαιότερη περιόδο, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για ακριβή χρονολόγηση. 
 Το μοτίβο κατοίκησης για την περιοχή αυτή, περιλαμβάνει μεγάλες συγκεντρώσεις σπιτιών (Βασιλίτσι ή Σέλιτσα) μαζί με ομάδες απομονωμένων κατοικιών στην ύπαιθρο. Οι κατοικίες αυτές εξυπηρετούσαν τις γεωργικές δραστηριότητες των κατοίκων και πιθανόν να χρησιμοποιούνταν όλο το χρόνο. Η ανασκαφήσα εκκλησία, καθώς και το μετέπειτα θρησκευτικό κτίριο στην ίδια περιοχή (Άγιος Ιωάννης), χτίστηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των κατοίκων μιας απομονωμένης ομάδας σπιτιών - ίσως ακόμη και μιας μεγάλης οικογένειας. Αυτό το είδος της περιφερειακής κατοίκησης έχει εντοπιστεί και αλλού στη Μεσσηνία, όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Νιχωρίων.
 Τα Νιχώρια στην μεσοβυζαντινή εποχή θεωρείται ότι έχει κατοικηθεί από τα μέλη μιας εκτεταμένης οικογένειας. Είμαστε τυχεροί να έχουμε έναν κατάλογο των κατοίκων διάφορων οικισμών του 14ου αιώνα στην Μεσσηνία (1354) - όπως το Κρεμμύδι, Γκρίζι, Cosmina, Vbulkano, και Petoni - γνωστών από την απογραφή του Nicolas Acciaiuoli
 Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί, υπό το φως του μοτίβου κατοίκησης που περιγράφεται ανωτέρω, ότι όλοι οι κάτοικοι των χωριών αυτών ήταν Ορθόδοξοι, ανήκαν σε μια χούφτα των εκτεταμένων οικογενειών, με τη γεωργία ως βασικό τους επάγγελμα.
 Αυτό το πρότυπο οικισμού (χωριά και απομονωμένες αγροτικές εγκαταστάσεις) παρέμεινε αναλλοίωτο στην Μεσσηνία μέχρι και την πρώιμη σύγχρονη περίοδο, όπως φαίνεται στην ανάλυση της Οθωμανικής κτηματογράφησης της περιοχής του Anavarin (Ναβαρίνο), που χρονολογείται στα 1716.


Συμπεράσματα

 Το πρότυπο οικισμού που περιγράφεται παραπάνω δεν μπορεί να διέφερε σημαντικά από εκείνη που υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή του Βασιλιτστίου κατά τη διάρκεια του 13ου-14ου, όταν και ο ανασκαφέν ναός ανεγέρθηκε.
 Η περιοχή ήταν αγροτική με τους καλλιεργητές και τους βοσκούς που ζουν είτε σε μεγάλους οικισμούς (όπως το Βασιλίτσι ή την Σέλιτσα) ή σε μικρότερες ομάδες με λίγα σπίτια, στα οποία οποία ζούσαν κατά πάσα πιθανότητα μεγάλες οικογένειες.
 Μια τέτοια μικρή κοινότητα φαίνεται να υπήρχε στον χώρο της εκκλησίας, και θα πρέπει να πιστωθεί με την ανέγερση του. Δεν υπάρχουν ευρήματα που να δείχνουν ότι στην εκκλησία υπήρχε κάποιο μοναστήρι, ενώ η ταφή παιδιού, καθώς και ενηλίκων ανδρών και γυναικών, αποκλείουν τέτοιο ενδεχόμενο. Η επιλογή του αρχιτεκτονικού σχεδίου της εκκλησίας που είναι γνωστό σε περιοχές όπως την Αττική και την Ήπειρο κατά την ίδια περίοδο (πρώτο μισό του 13ου αιώνα) δείχνει ότι η κοινότητα είχε τα μέσα να αναθέσει σε ένα εργαστήριο που ήταν σε στενή επαφή με τις ιδέες και τάσεις της εποχής και ήταν αρκετά ικανό να αναλάβει την κατασκευή. Ο τύπος της εκκλησίας είναι πανομοιότυπος με την εκκλησία της ίδιας εποχής στο κοντινό Πανιπέρι (Εικ.21) και δεν αποκλείεται να να είναι έργο του ίδιου εργοταξίου.Αριστερά προτεινόμενη αρχιτεκτονική αναπαράσταση του ναού στο Βασιλίτσι του Μ Μιχαηλίδη και δεξιά Εικ.21 Ο Βυζαντινός ναός του αγίου Βασιλείου στο Πανιπέρι

 Η χρήση του ναού ως χώρος ταφής για τα μέλη της κοινότητας ήταν μια κοινή πρακτική στην υστερο-βυζαντινή περίοδο σε ολόκληρη την Βυζαντινή αυτοκρατορία. Οι τύποι ταφών που παρατηρήθηκαν - απλοί ενταφιασμοί και σχιστόλιθοι στην επένδυση των τάφων - είναι γνωστοί από άλλες ανασκαφές τοποθεσίες. Οι λεπτομέρειες των ταφών, όπως η τοποθέτηση του σώματος σε εκτεταμένη στάση, οι πέτρες που να στηρίζουν το κεφάλι, η επαναχρησιμοποίηση των τάφων με την τοποθέτηση κρανίων και οστών των παλαιότερων στα πόδια των νεότερων ταφών, η τοποθέτηση των κεραμικών (κύπελλα ή κατσαρόλες) δίπλα στους νεκρούς, και ούτω καθεξής, είναι τυποποιημένα στοιχεία των ταφικών πρακτικών της εποχής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες εντάσσουν τους κατοίκους του Βασιλιτσίου στο γενικότερο πολιτιστικό πλαίσιο της μεσαιωνικής Ελλάδας.

Βιβλιογραφία:
NIKOS D. KONTOGIANNIS: "EXCAVATION OF A 13TH-CENTURY CHURCH NEAR VASILITSI, SOUTHERN MESSENIA"
Printfriendly