.widget.ContactForm { display: none; }

Επικοινωνία

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Βασιλική στην Δροσιά Πεταλιδίου

Βασιλική στην Θέση «Παλαιά Λουτρά», Δροσιά, Δήμου Πεταλιδίου


Τον Αύγουστο του 2006 ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού μετά από εντοπισμό αρχαιοτήτων και προφορικές μαρτυρίες. Αποκαλύφθηκε τμήμα κόγχης Ιερού, τμήμα παράπλευρου τοίχου, καθώς και δύο τμήματα μαρμάρινων αρράβδωτων κιόνων, οπότε κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω ανασκαφική έρευνα.
Το 2008 πραγματοποιήθηκαν ανασκαφικές εργασίες από αρχαιολόγο της Υπηρεσίας με διάνοιξη μιας δοκιμαστικής τομής στα νοτιοδυτικά της κόγχης (εικ.1). Η έρευνα αποκάλυψε τη συνέχεια και το νοτιοδυτικό όριο της αψίδας, καθώς και το νότιο τοίχο της εκκλησίας (τοίχος 3) που φέρει παραστάδα εσωτερικά, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1,14μ. από το νότιο άκρο της αψίδας. Επέκταση της τομής προς Ν. αποκάλυψε σε επαφή με το νότιο μέτωπο του τοίχου 3 έναν τάφο (τάφος1) (εικ.2). Είναι ορθογώνιος με προσανατολισμό Α.-Δ. και φαίνεται ότι καλυπτόταν από μεγάλους ακανόνιστους καλυπτήριους λίθους και άφθονο κονίαμα (εικ.4). Ο τάφος περιείχε πολλαπλές ταφές και ελάχιστα κτερίσματα, όπως έναν ασημένιο γάντζο (εικ.3) και ένα μικρό κλειστό αγγείο.


 Aποκαλύφθηκε στη συνέχεια ο ανατολικός τοίχος του ναού στα νότια της αψίδας σε μήκος 0,98 και έως ύψος 0,23μ. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι στο εσωτερικό μέτωπό του φέρει κονίαμα με διακοσμητικά μυστρίσματα, ίδια με αυτά στο εσωτερικό μέτωπο της αψίδας, ένδειξη ότι ανήκουν στην ίδια φάση. Η συνέχεια της ανασκαφής στο εσωτερικό του τοίχου 3, δηλαδή σε επαφή με το βόρειο μέτωπό του, αποκάλυψε τμήμα τοιχογραφίας στη δυτική πλευρά παραστάδας (εικ.6), η οποία επεκτείνεται και στο βόρειο μέτωπο του τοίχου. Η τοιχογραφία (εικ.5), που μετά από καθάρισμα διακρίνεται πoλύ καλά και έχει σωθεί σε αρκετά καλή κατάσταση, απεικονίζει το κάτω μέρος μορφής, πιθανότατα κάποιου αγίου, του οποίου διακρίνεται το λευκό ένδυμα και τα πόδια του με σανδάλια. Η μορφή, αν και δεν σώζεται σε ψηλότερο επίπεδο, φαίνεται να προχωράει προς Β. Η μορφή στηρίζεται στο δεξί πόδι, το οποίο στρέφεται προς Β., ενώ το άλλο απεικονίζεται ελαφρά ανασηκωμένο ώστε να μπορεί να αποκατασταθεί με λυγισμένο γόνατο. Κάτω από την παράσταση αυτή υπάρχει ζώνη με πλαίσια εναλλάξ στενά και πλατιά.


 Τα στενότερα πλαίσια φέρουν γεωμετρική διακόσμηση από ζιγκ ζαγκ, ενώ στα φαρδιά διακρίνεται ένας αφηρημένος διάκοσμος που προσπαθεί να μιμηθεί ορθομαρμάρωση. Η ίδια διακοσμητική ζώνη συνεχίζεται και στο βόρειο μέτωπο της αψίδας. Η τοιχογραφία, αν και σώζεται μόνο μικρό σπάραγμά της, διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση. Η περιορισμένη έκταση διατήρησής της κάνει επισφαλή την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ως προς τη χρονολογία της. Η τοιχογραφία στερεώθηκε από συντηρήτρια της Υπηρεσίας.
Από τη βασιλική αυτή προέρχεται, σύμφωνα με τη μαρτυρία των κατοίκων, τμήμα μαρμάρινου θωρακίου (6ος-7ος αι.), που είχε τοποθετηθεί σε β' χρήση στον αύλειο χώρο του ενοριακού ναού της Αγίας Τριάδας στο ίδιο χωριό, και αποσπάστηκε από την Υπηρεσία μας προκειμένου να συμπεριληφθεί στη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας.
Η βασιλική είχε εντοπιστεί λίγο μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο από τους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι είχαν προχωρήσει στη διεξαγωγή πρόχειρης ανασκαφικής έρευνας στο μνημείο. Τότε είχαν εντοπιστεί, σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, και σπαράγματα ψηφιδωτού, ενδεχομένως από το δάπεδο της βασιλικής. Από του ίδιο χώρο προέρχονται και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη (βάση κίονα, βάση περιρραντηρίου), με τα οποία έχει κατασκευαστεί η Αγία Τράπεζα του ενοριακού ναού της Δροσιάς.


Το μνημείο φαίνεται να έχει περισσότερες από μία φάσεις, ενώ περαιτέρω ανασκαφική έρευνα θα βοηθήσει στη χρονολόγησή του.

26η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Printfriendly