.widget.ContactForm { display: none; }

Επικοινωνία

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Εγκλιανός: O θαλαμωτός μυκηναϊκός τάφος Κ-3


Ο Θαλαμωτός τάφος Κ3
Στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του Εγκλιανού, λαθρανασκαφική ενέργεια, η οποία έγινε από αγνώστους, παραπλεύρως του θαλαμωτού τάφου K-1 που είχε ανασκαφεί στο παρελθόν από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, μας οδήγησε στη διενέργεια σωστικής ανασκαφής1.
Κατά την ανασκαφή αποκαλύφθηκε θαλαμωτός μυκηναϊκός τάφος Κ-3, κατεύθυνσης από Β. προς Ν., με είσοδο προς Ν.
Ο θάλαμος έχει σχήμα ακανόνιστο τραπεζιόσχημο, διαστ. 3,60 (Β.- Ν.)Χ 3,10μ. (Α.- Δ.). Η οροφή του τάφου έχει καταρρεύσει και είναι κατεστραμμένο τμήμα του μετώπου στην είσοδο του τάφου. Ο δρόμος, σχεδόν επίπεδος, έχει μήκος 9,30 και πλάτος 1,92 στην είσοδο και 0,90μ. στην έξοδο. Το στόμιο του τάφου, μήκ. 1,50 και πλ. 0,80 (εξωτερικό) και 1,25μ. (εσωτερικό), έφρασσε ξερολιθιά, η οποία σωζόταν στη θέση της. Η θύρα του τάφου έχει ύψος 1,80 και πλάτος κατωφλιού 0,80μ.


Από την επίχωση του δρόμου περισυνελέγη μεγάλος αριθμός οστράκων, καθώς και επτά κύλικες (Π7044, Π7045, Π7049, Π7050, Π7051, Π7058, Π7059), μία φιάλη με προχοή (Π7046), που φέρει έντονα ίχνη καύσης, καθώς και ένα αβαθές λεκανίδιο (Π7063).
Στο εσωτερικό του ταφικού θαλάμου βρέθηκαν μόνον ελάχιστα οστά, αλλά μεγάλος αριθμός αγγείων, πολλά από τα οποία ήταν θραυσμένα λόγω της πτώσης της οροφής του. Σε επαφή προς τα δυτικά τοιχώματα του θαλάμου βρέθηκε συστάδα αγγείων, που απαρτιζόταν από έξι κύλικες (Π6956, Π7052, Π7053, Π7054, Π7057, Π7130), δύο πρόχους (Π6945, Π6948), δύο απιόσχημους πιθαμφορείς (Π6950, Π7066), τρία λεκανίδια (Π6998, Π7064, Π7065), ένα γραπτό ψευδόστομο αμφορέα (Π7131) και μία αρύταινα (Π7056). Στη νοτιοδυτική γωνία του θαλάμου βρέθηκαν: μία κύλικα (Π6952), μία γραπτή λήκυθο (Π6951), ένα γραπτό κυλινδρικό αλάβαστρο (Π6953) και ένας τρίωτος γραπτός πιθαμφορέας (Π6946). Ένας ακόμη γραπτός τρίωτος πιθαμφορέας (Π 6947), το στόμιο του οποίου έκλεινε γραπτό άωτο αβαθές κυάθιο (Π7043), βρέθηκε στο βόρειο τόξο του ταφικού θαλάμου. Απέναντι από τη θύρα του τάφου υπήρχε ακέραιη γραπτή ραμφόστομη πρόχους (Π6949).
Από τη συγκόλληση των θραυσμένων αγγείων του τάφου προέκυψαν: δύο κυάθια (Π6954, Π7062), ένα λεκανίδιο (Π6955), τρεις κύλικες (Π7055, Π7060, Π7061) και μία φιάλη με προχοή (Π7048), παρόμοια με αυτή (Π7046) που βρέθηκε στο δρόμο του τάφου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αγγεία που δεν φέρουν γραπτή διακόσμηση (κυρίως κύλικες, λεκανίδια και κυάθια), σώζουν εμφανή ίχνη επικασσιτέρωσης.
Η κεραμική χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙΑ-Β περίοδο. Στη βόρεια/βορειοδυτική πλευρά του ταφικού θαλάμου βρέθηκε αβαθής λάκκος ανακομιδής, σχεδόν σε επαφή προς τα πλευρικά τοιχώματα. Ο λάκκος, σχεδόν κυκλικός, διαμ. 0,45μ., περιείχε θραύσματα κρανίου και δύο μηριαία οστά. Τεμάχια αποσυντεθειμένων οστών βρέθηκαν πλησίον του ανατολικού τόξου του θαλάμου, κάτω από θραύσματα κυλικών.Περί των θαλαμωτών τάφων του Εγκλιανού
Οι ταφικές πρακτικές στο νεκροταφείο του Εγκλιανού ομοιάζουν σε γενικές γραμμές με αυτές των Βολιμιδίων και των Ελληνικών. Οι νεκροί ενταφιάζονταν επί του δαπέδου, ή σε επάλληλα στρώματα ή σε ταφικούς λάκκους ανοιγμένους στα δάπεδα ή σε κόγχες ανοιγμένες στα τοιχώματα του ταφικού θαλάμου ή του δρόμου, ενώ τα οστά των παλαιότερων ταφών τοποθετούνταν ελλείψει χώρου στην περιφέρεια του τάφου ή σε λάκκους ή σε κόγχες ανοιγμένες στα πλευρικά τοιχώματα του δρόμου.
Οι περισσότερες ταφές και ανακομιδές εντοπίσθηκαν κτερισμένες. Τα σημεία απόθεσης των κτερισμάτων ήταν: α) σε σωρούς στην περιφέρεια του θαλάμου, κυρίως στη δυτική πλευρά (τάφοι Κ-1, Κ-3), β) μεταξύ των οστών και γ) σε διάφορα σημεία του σώματος των νεκρών (πλησίον του κρανίου, επάνω στο κρανίο, στα κάτω άκρα, στο ύψος της λεκάνης, μεταξύ των γονάτων και μεταξύ των οστών της κνήμης). Στις προσφορές των συγγενών προς του νεκρούς συμπεριλαμβάνονται, όπως και στους τάφους των Ελληνικών, κυρίως αγγεία πόσεως, ακολουθούν τα αγγεία υγρών (πιθαμφορείς, πρόχοι, θήλαστρα) και έπονται τα μυροδοχεία (αλάβαστρα, ψευδόστομοι, λήκυθοι). Με τελετουργίες που πιθανόν λάμβαναν χώρα στους τάφους σχετίζεται ένα κωνικό ρυτό της ΥΕΙΙΑ περιόδου, το οποίο βρέθηκε στο δάπεδο του τάφου Ε-8.2 


Ο πρόσφατα ανασκαμμένος τάφος Κ-3 απέδωσε, όπως και οι περισσότεροι τάφοι των Ελληνικών, μεγάλο αριθμό επικασσιτερωμένων αγγείων. Ο ανωτέρω τάφος, ο οποίος περιείχε μεγάλο αριθμό αγγείων, φαίνεται ότι είχε καθαρισθεί για να δεχτεί νέες ταφές.3 Τα περισσότερα αγγεία βρέθηκαν σε σωρό στη δυτική πλευρά του ταφικού θαλάμου. Αγγεία βρέθηκαν επίσης και σε άλλα σημεία της περιφέρειας του θαλάμου, ενώ αβαθής λάκκος ανακομιδής, ο οποίος περιείχε θρυμματισμένο κρανίο, λίγα τρίμματα οστών και μικρότατο τεμάχιο χαλκού, είχε ανοιχθεί στο δάπεδο ΒΔ της εισόδου του τάφου.
Στα κτερίσματα που συνόδευαν τους νεκρούς των τάφων του Εγκλιανού συμπεριλαμβάνονται επίσης πέντε (5) πήλινα γυναικεία ειδώλια της ΥΕΙΙΙΑ1 περιόδου, διάφορα μικροαντικείμενα συμπληρωματικά της ενδυμασίας (πήλινα και λίθινα κομβία και ελεφαντοστέϊνη περόνη), είδη καλλωπισμού, κοσμήματα, εργαλεία (χάλκινα μαχαίρια, ξυρός), όπλα (ξίφος, ξιφίδια, χάλκινη αιχμή δόρατος, χάλκινη αιχμή βέλους, λίθινες αιχμές βέλους) καθώς και μικροαντικείμενα από ελεφαντοστό, όπως δισκάρια, ψήφοι σε σχήμα φύλλων κισσού, κρίνου και ρόδακα, τα οποία ίσως αποτελούσαν ενθέματα σκευών ή άλλων αντικειμένων που συνόδευαν τους νεκρούς.4 Οι τάφοι απέδωσαν επίσης δύο σφραγιδόλιθους, ένα από στεατίτη και ένα από μαύρο αιματίτη, οι οποίοι απεικονίζουν ταύρο και ελάφι αντίστοιχα. Στα παραπάνω κτερίσματα συγκαταλέγεται και αβαθές τρίωτο χάλκινο σκεύος με διάστικτη διακόσμηση από τον τάφο Κ-2.5 Συγκρίνοντας τα κτερίσματα των τάφων του Εγκλιανού με αυτά των Ελληνικών δύναται να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι τάφοι των Ελληνικών, παρά την έντονη σύλησή τους, φαίνεται ότι ήταν πιο πλούσια κτερισμένοι.Βιβλιογραφία:
-Α.Δ. 61 (2006). Σελ.: 374
-Ευαγγελά Β. Μαλαπάνη: "Η Νεκρόπολη των Ελληνικών Ανθείας στο πλαίσιο της θεώρησης των Θαλαμωτών τάφων της Μεσσηνίας κατά την Υστεροελλαδική περίοδο."

Σημειώσεις:
1. Η ανασκαφή διενεργήθηκε κατά τη χρονική περίοδο από 1 Φεβρουάριου έως 17 Μαρτίου 2006 από την αρχαιολόγο Ευ. Μαλαπάνη. Ο τάφος σχεδιάστηκε από την αρχαιολόγο Β. Κατσιπάνου.
2. Blegen et al. 1973, 192-200, fig. 249 (26).
3. Δεδομένου ότι στο εσωτερικό του τάφου δε βρέθηκαν υπολείμματα ταφών, δύναται να αναφερθεί ότι ο τάφος είχε καθαρισθεί για να δεχτεί νέες ταφές. Δεν αποκλείεται επίσης τα οστά των παλαιότερων ταφών να διαλύθηκαν και να αποσυντέθηκαν από την υγρασία και το βάρος της βυθισμένης οροφής.
4. Πήλινα ειδώλια, κοσμήματα, είδη καλλωπισμού, εργαλεία και χάλκινες αιχμές βέλους βρέθηκαν και σε τάφους του νεκροταφείου των Ελληνικών.
5. Blegen et al. 1973, 227, fig. 291 (1a-e). To εσωτερικό του σκεύους κοσμείται με εξάφυλλο ρόδακα, ενώ το χείλος του με επιμήκεις σπείρες. Το περίεργο σχήμα των λαβών του παραπέμπει σε ανάλογα παραδείγματα από την κεντρική Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για παρόμοιο μυκηναϊκό παράλληλο τόσο ως προς το σχήμα όσο και ως προς τη διακόσμηση. Πιθανότατα το αγγείο να κατασκευάστηκε κάτω από την επίδραση ξένων επιρροών .

Εγκλιανός: Ευρήματα τάφου Κ-3

Απιόσχημος πιθαμφορέας (FS35), ακέραιος, ελλιπής σε σημείο του σώματος και της μιας λαβής (ΑΕ 6946). Επικλινής καμπύλος ώμος και απιόσχημο κάτω σώμα. Βραχύς σχετικά κοίλος λαιμός με οριζόντιο ελαφρώς επικλινές χείλος και πλαστική ταινία στη βάση του. Στον ώμο τρεις κάθετες ταινιωτές λαβές με κεντρική νεύρωση, εκ των οποίων η μία αποκεκρουμένη. Βάση δακτυλιόσχημη. Βαφή χρώματος σκούρου έως ανοικτού καστανού απολεπισμένη σε σημεία. Λαιμός ολόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά. Χείλος με εξηρημένη ταινία στην άνω επιφάνειά του. Λαβές ολόβαφες πλαισιωμένες από γραπτούς ελλειψοειδείς δακτυλίους. Στο ύψος του ώμου φολιδωτό σχέδιο (FM70). Στο άνω μέρος του σώματος πλατιά γραπτή ταινία πλαισιωμένη από λεπτότερη μονή. Στο σώμα δύο ζεύγη λεπτών ισομεγέθων γραπτών ταινιών. Το κατώτερο τμήμα του σώματος και η βάση ολόβαφη. Ελαφρές αποκρούσεις κατά τόπους στην επιφάνεια του αγγείου. Στο σημείο του φολιδωτού σχεδίου και των γραπτών ταινιών η επιφάνεια είναι ερυθρή, πιθανόν λόγω όπτησης. Munsell πηλού 10 YR 7/2, αλειφώματος 5YR 8/1, βαφής 10YR 3/1(το σκούρο του), 10YR 4/3(το πιο ανοικτό του). Ύψος 0.382μ., διαμ. σώματος 0.275μ., διάμ. βάσης 0.116μ. διάμ. χείλους 0.137μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2 (βλ. Mountjoy 1994, 75-76, εικ.79, 1).
Απιόσχημος πιθαμφορέας (FS26), συγκολλημένος και μερικώς συμπληρωμένο (ΑΕ6947). Επικλινής καμπύλος ώμος και απιόσχημο κάτω σώμα. Βραχύς σχετικά λαιμός με επικλινές χείλος και πλαστική ταινία στη βάση του. Στον ώμο τρεις κάθετες ελλειψοειδούς διατομής λαβές πλαισιωμένες από ελλειψοειδή δακτύλιο. Βάση δακτυλιόσχημη. Χείλος εσωτερικά και εξωτερικά ολόβαφο με εξηρημένη ταινία στην άνω επιφάνειά του. Στη βάση του λαιμού διπλή πλατιά ταινία, ενώ στη βάση των λαβών ισομεγέθης τριπλή γραπτή ταινία. Στο ύψος του ώμου κυματοειδής γραμμή (FM53). Στο κατώτερο μέρος του σώματος γραπτή ταινία. Βαφή καστανή απολεπισμένη σε σημεία. Σε σημείο του σώματος η επιφάνεια είναι χρώματος ανοικτού ερυθρού, ενδεχομένως λόγω της όπτησης του αγγείου. Κατά τόπους σκουρόχρωμα ιζήματα. Munsell πηλού-αλειφώματος 10YR 8/2, βαφής 10YR3/1 (το σκούρο του) και 7.5YR3/2 και 4/3 (στο ανοικτό του). Ύψος 0.334μ., διάμ. σώματος 0.210μ., διάμ. βάσης 0.111μ., διάμ. χείλους 0.117μ., ΥΕΙΙΙΑ.
Τρίωτος, απιόσχημος πιθαμφορέας (FS23), συγκολλημένος από πολλά μεγάλα τμήματα, συμπληρωμένο σε σημεία του σώματος, του χείλους και ως προς τη μια λαβή (ΑΕ7066). Σώμα απιόσχημο με απεστρογγυλευμένο ώμο. Λαιμός ψηλός κοίλος με πλαστικό δακτύλιο στη βάση του. Χείλος πλατύ, επικλινές, στρεβλωμένο. Βάση δακτυλιόσχημη. Στον ώμο τρεις κάθετες ταινιωτές λαβές με κεντρική νεύρωση στην άνω επιφάνειά τους. Βαφή αμαυρόχρωμη εξίτηλη. Λαιμός ολόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά. Εξηρημένη ταινία στην άνω επιφάνεια του χείλους. Λαβές, βάση και κατώτερο τμήμα σώματος ολόβαφα. Στη βάση του λαιμού και στο ύψος της μεγαλύτερης διαμέτρου του σώματος πλατιές γραπτές ταινίες πλαισιωμένες από στενές. Στο κατώτερο τμήμα του σώματος και στη βάση διπλή γραπτή ταινία. Στη διακοσμητική ζώνη του ώμου πάπυροι (FM 12) εναλλάσσονται με σχηματοποιημένα άνθη που φέρουν μίσχο. Munsell πηλού 10ΥR 8/2, αλειφώματος 10YR8/3, βαφής 10R5/1 και στο πιο ανοικτό 10R 5/6. Ύψος 0.378μ., διάμετρος σώματος 0.374μ., διάμετρος χείλους 0.137μ., διάμετρος βάσης 0.114μ. ΥΕΙΙΙΑ1.
Ραμφόστομη πρόχους (FS144), συγκολλημένη, μερικώς συμπληρωμένη (ΑΕ6948). Σώμα σφαιρικό, λαιμός υψηλός κοίλος με πλαστική ταινία στη βάση του. Ραμφόστομη προχοή. Λαβή κάθετη ταινιωτή με κωνικό, ολόβαφο κομβίο στη βάση της. Βάση υψωμένη ταινιωτή. Η άνω επιφάνεια των λαβών, όπως και το χείλος, ολόβαφα. Διπλή ταινία κάτω από την προχοή. Γραπτή ταινία στο μέσον και στη βάση του λαιμού. Στο ύψος του ώμου επαναλαμβανόμενη σπείρα με αναδιπλούμενο στέλεχος (FM49). Στο άνω μέρος του σώματος γραπτή τριπλή ταινία. Βαφή καστανέρυθρη. Munsell πηλού-αλειφώματος 2.5Y7/2 και 2.5Υ8/2, βαφής 10YR4/2 και 2.5ΥR4/8 (σε ένα πιο φωτεινό τόνο). Ύψος 0,307μ., διάμ. σώματος 0.236μ., διάμ. βάσης 0.107μ., ΥΕ ΙΙΙΑ1 (Mountjoy 1994, 64, εικ.67, 1, όπου αναφέρεται η σπείρα με αναδιπλούμενο στέλεχος ως διακοσμητικό μοτίβο του συγκεκριμένου αγγείου κατά την ΥΕ ΙΙΙΑ1 περίοδο).
Ραμφόστομη πρόχους (FS144), συγκολλημένη στο σώμα (ΑΕ6949). Σώμα σφαιρικό, λαιμός υψηλός κοίλος λαιμό με πλαστική ταινία στη βάση του. Προχοή ραμφόστομη. Λαβή κάθετη ολόβαφη ταινιωτή με κωνικό ολόβαφο κομβίο στη βάση της. Χείλος ολόβαφο, διπλή ταινία κάτω από την προχοή, ενώ στο μέσον και στη βάση του λαιμού γραπτή ταινία. Βάση επίπεδη ελαφρώς υπερυψωμένη. Στη διακοσμητική ζώνη του ώμου επαναλαμβανόμενες σπείρες με αναδιπλούμενο στέλεχος (FM 49) εφαπτόμενες μεταξύ τους. Στο άνω μέρος του σώματος τριπλή γραπτή ταινία. Munsell πηλού-αλειφώματος 5Υ8/3, βαφής 2.5Υ3/2 (σκούρος τόνος) και 10YR5/4 (ανοικτότερος τόνος). Ύψος 0.296μ., διάμ. σώματος 0.212μ., διάμ. βάσης 0.082-0.083μ., YEIIIA1, (βλ. Mountjoy 1994, εικ.67, 1).
Αμφορίσκος, συγκολλημένος, ελλιπής σε σημεία του σώματος, άβαφος (ΑΕ6950). Επικλινής καμπύλος ώμος και απιόσχημο κάτω σώμα. Λαιμός βραχύς, χείλος έξω νεύον. Λαβές κάθετες, ελλειψοειδούς διατομής, ελαφρώς υπερυψωμένες. Βάση δακτυλιόσχημη. Munsell πηλού 2.5Y8/3. Ύψος 0.212μ., διάμετρος σώματος 0.168μ., διάμετρος βάσης 0.057μ.-0061μ., διάμετρος στομίου 0.109-0.111μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2-Β.
Λήκυθος (FS120), ακέραιη (ΑΕ6951). Σώμα σφαιρικό, ελαφρώς απιόσχημο στο κατώτερο τμήμα. Λαιμός υψηλός με πλαστική ταινία στη βάση του. Χείλος έξω νεύον επικλινές. Λαβή κάθετη, ελλειψοειδούς διατομής. Βάση επίπεδη, ελαφρώς κοίλη. Χείλος και λαβή αρχικώς ολόβαφα, απολεπισμένα. Στη βάση του λαιμού ίχνη πλατιάς γραπτής ταινίας χρώματος σκούρου καστανού και ερυθρού. Τριπλή γραπτή ταινία καστανού χρώματος στο ύψος της μέγιστης διαμέτρου του σώματος. Βαφή αμαυρόχρωμη στην κλίμακα του σκούρου καστανού και του ερυθρού. Munsell αλειφώματος 2.5Y8/3, βαφής 10YR,4/1. Ύψος 0.275μ., διάμ. σώματος 0.231μ., διάμ. βάσης 0.080-0.083μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2 (βλ. Mountjoy 1994, 80, εικ.86).
Δίωτη κύλικα, ελλιπής ως προς τις λαβές, άβαφη με ίχνη επικασσιτέρωσης εσωτερικά και εξωτερικά, ελαφρά καρίνωση κάτω από το απλό απεστρογγυλευμένο χείλος (ΑΕ6952). Επάνω από το χείλος τμήμα της μιας ενδεχομένως υπερυψωμένης λαβής. Σώμα βαθύ, κωνικό. Στέλεχος σχετικά βραχύ, βάση δισκοειδής βάση με ρηχή κοιλότητα στην κάτω επιφάνειά της. Σε σημεία του σώματος και του χείλους η επιφάνεια είναι ερυθρωπή, πιθανόν λόγω όπτησης. Munsell πηλού 10YR8/4 και 5YR7/6 (λόγω διαφορετικής όπτησης). Ύψος 0.107-0.108μ., διάμετρος βάσης 0.066μ., διάμετρος στομίου 0.111μ.-0.117μ., ΥΕΙΙΙΑ.
Κυλινδρικό αλάβαστρο (FS94), ακέραιο (ΑΕ6953). Σώμα κυλινδρικό με επικλινή ώμο. Λαιμός βραχύς με έξω νεύον επικλινές χείλος. Στον ώμο τρεις οριζόντιες, κυκλικής διατομής λαβές. Βάση ελαφρώς κοίλη. Λαιμός και χείλος αρχικά ολόβαφα, απολεπισμένα. Λαβές ολόβαφες. Στη στενή διακοσμητική ζώνη του ώμου φυλλοειδής ταινία (FM64). Το κάτω τμήμα του σώματος ταινιωτό. Ίχνη λευκής ύλης κάτω από τμήμα του χείλους. Munsell πηλού 2.5YR7/6, αλειφώματος 10YR8/3, βαφής 2.5YR5/8 έως 6/8. Ύψος 0.100μ.-0.102 μ., διάμ. σώματος 0.103μ., διάμετρος βάσης 0.066μ., διάμ. στομίου 0.091μ.-0.093μ., ΥΕΙΙΙΑ2 (βλ.Mountjoy 1994,79, εικ.84,1).
Άωτο κωνικό κυάθιο, άβαφο, συγκολλημένο (ΑΕ6954). Σώμα κωνικό, σχετικά βαθύ, χείλος περίκυρτο, βάση επίπεδη. Στο εσωτερικό τμήμα της βάσης ελαφρώς κωνική απόφυση. Ίχνη επικασσιτέρωσης εσωτερικά και εξωτερικά. Σε σημεία του σώματος και της βάσης η επιφάνεια είναι ερυθρωπή από την όπτηση. Munsell πηλού κυμαίνεται από 10ΥR 8/4 έως 5Y7/6, αλειφώματος 2.5YR5/6. Ύψος 0. 037μ., διάμετρος βάσης 0.031μ., διάμετρος στομίου 0.090-0.095μ., ΥΕ ΙΙΙΑ.
Δίωτο λεκανίδιο, μερικώς συμπληρωμένο (ΑΕ 6955). Σώμα ελαφρώς κωνικό, ευρύ στόμιο με απλό έξω νεύον χείλος, κάτω από το οποίο δύο αντικριστές, οριζόντιες, επίπεδες γωνιώδεις λαβές. Βάση επίπεδη, ελαφρώς κοίλη. Ίχνη επικασσιτέρωσης εσωτερικά και εξωτερικά. Αλείφωμα υποκίτρινο, σε σημεία όμως του κατώτερου σώματος και της βάσης ροδόχρωμο λόγω ανομειογενούς όπτησης. Munsell πηλού 10R7/6, αλειφώματος 10YR7/3 και 2.5YR8/4. Ύψος 0.039μ., διάμετρος βάσης 0.034μ., διάμετρος στομίου 0.127μ., ΥΕΙΙΙΑ.
Τμήμα σώματος λεκανιδίου, το οποίο σώζει μέρος της επίπεδης βάσης του χείλους και μια οριζόντια λαβή (ΑΕ 6998). Σώμα ημισφαιρικό, χείλος έξω νεύον, επικλινές με οριζόντια, επίπεδη, γωνιώδη λαβή. Αμυδρά ίχνη επικασσιτέρωσης. Munsell πηλού 10YR8/3. Ύψος 0.068μ., ΥΕ ΙΙΙΑ.
26. Άωτο αβαθές κυάθιο, ακέραιο (ΑΕ7043). Επιφάνεια με ελαφρές αποκρούσεις και απολεπίσεις, κυρίως στο χείλος. Σώμα ημισφαιρικό, χείλος απλό, κάθετο. Βάση επίπεδη. Εξωτερικά τρεις γραπτές ταινίες, κάτω από το χείλος, στο μέσον του σώματος και προς τη βάση. Ζεύγος γραπτών ταινιών και στο εσωτερικό του αγγείου. Βαφή αμαυρόχρωμη ερυθρού έως σκούρου ερυθρού χρώματος. Munsell αλειφώματος 2.5Y8/3, βαφής 2.5YR4/1. Ύψος 0.026μ.-0,028μ., διάμ. σώμ. 0.081μ., διάμετρος βάσης 0.031μ., ΥΕΙΙΙΑ.
Κατώτερο τμήμα σώματος και στέλεχος άβαφης κύλικας (FS265), συγκολλημένο, ελλιπές ως προς τη βάση (ΑΕ7044). Καρίνωση κάτω από το χείλος. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης ρηχή κοιλότητα. Munsell πηλού-αλειφώματος 2.5Y7/3. Ύψος (μέγ. σωζόμ.) 0.181μ., ΥΕΙΙΙΑ2/Β.
Ακόσμητη κύλικα (FS266), ελλειπής στο μεγαλύτερο μέρος του σώματος, του χείλους τη μίας λαβής και τμήμα του στελέχους (ΑΕ7045). Σώμα σφαιρικό με απλό έξω νεύον χείλος. Λαβή ελλειψοειδούς διατομής. Στέλεχος υψηλό κυλινδρικό και στενό. Munsell πηλού 5ΥR7/6, αλειφώματος 2.5Υ8/2. Σωζόμενο ύψος 0.161μ., ΥΕΙΙΙΑ.
Άωτος κύαθος με πρόχυση, συγκολλημένος από μικρά κυρίως τμήματα και συμπληρωμένος σε σημεία του σώματος (ΑΕ7046). Σε σημείο του χείλους πρόχυση με πλατύ και έντονα έξω νεύον χείλος. Εσωτερικά, στην πρόχυση και εξωτερικά στο ανώτερο σημείο του σώματος έντονα ίχνη καύσης. Εσωτερικά και σε σημεία της εξωτερικής επιφάνειας, ο πηλός είναι τεφρόχρους πιθανώς από την όπτηση ή τη χρήση του αγγείου. Εξωτερικά ίχνη κεραμικού τροχού. Munsell πηλού 2.5ΥR5/6. Ύψος 0.062μ., διάμετρος στομίου 0.109μ., διάμετρος βάσης 0.05μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2/Β.
-Αμφοροειδής πρόχους (FS150), ελλιπής ως προς το λαιμό και τις λαβές (ΑΕ7047). Σώμα κωνικό-απιόσχημο, ώμος απεστρογγυλευμένος. Βάση δακτυλιόσχημη-torus με χαμηλή κωνική απόφυση στην κάτω επιφάνειά της. Munsell πηλού-αλειφώματος 2.5Υ8/2. Σωζόμενο ύψος 0.103μ., διάμ. σώματος 0.092μ., διάμ. βάσης 0.041μ., ΥΕΙΙΙΑ.
Άωτος κύαθος με πρόχυση, συγκολλημένος, ελλιπής σε σημεία του σώματος και του χείλους (ΑΕ7048). Σώμα βαθύ, με καρίνωμα κάτω από το απλό χείλος και επίπεδη βάση. Σε σημείο του χείλους πρόχυση με πλατύ και έντονα έξω νεύον χείλος. Ίχνη επικασσιτέρωσης στο ύψος του ώμου. Munsell πηλού 10ΥR4/1, αλειφώματος 7.5YR6/4 στο πιο ανοικτό 7.5YR5/1 στο πιο σκούρο. Ύψος 0.047-0.054μ., διάμ. στομίου 0.121μ., διάμ. βάσης 0.046μ. ΥΕ ΙΙΙΑ1/Α2.
-Μόνωτη κύλικα (FS267), συγκολλημένη και συμπληρωμένη σε σημείο του σώματος, ελλιπής σε τμήμα της βάσης, του σώματος και του χείλους (ΑΕ7050). Άβαφη, χείλος έξω νεύον απεστρογγυλευμένο, καρίνωση κάτω από αυτό. Σώμα βαθύ, κωνικό. Λαβή κάθετη ελλειψοειδούς διατομής. Βάση επιπεδόκυρτη με ρηχή κοιλότητα στην κάτω επιφάνειά της. Ίχνη ερυθρού χρώματος στο εσωτερικό του και σε σημεία της εξωτερικής επιφάνειάς του. Munsell πηλού 5 YR 6/6, αλειφώματος κυμαίνεται από 10YR8/2 και κατά τόπους 10YR7/2. Ύψος με λαβή 0.12μ. διάμ. στομίου 0.106μ., διάμ. βάσης 0.07μ., ΥΕΙΙΙΑ2.
Δίωτη κύλικα (FS266), καρίνωση κάτω από το έξω νεύον και σε σημεία στρεβλωμένο χείλος (ΑΕ 7052). Άβαφη . Σώμα κωνικό, στέλεχος υψηλό και στενό, ελαφρά ένταση στο μέσο του, βάση δισκοειδής με βαθιά κοιλότητα στην κάτω επιφάνειά της. Σε σημείο του σώματος ίχνη της κατώτερης γένεσης της μιας λαβής. Ίχνη επικασσιτέρωσης εσωτερικά και εξωτερικά. Munsell πηλού 5ΥR6/6, αλειφώματος 10ΥR8/4. Ύψος 0.142-0.144μ., διάμ. στομίου 0.129-0.139μ. διάμ. βάσης 0.070μ. ΥΕΙΙΙΑ1.
Μόνωτη κύλικα (FS267), συγκολλημένη και συμπληρωμένη σε σημεία του χείλους και της βάσης (ΑΕ7053). Άβαφη. Καρίνωση κάτω από το έξω νεύον απεστρογγυλευμένο χείλος. Στέλεχος σχετικά βραχύ, βάση δισκοειδής με κοίλανση στην κάτω επιφάνειά της. Λαβή ελλειψοειδής. Ίχνη επικασσιτέρωσης εσωτερικά και εξωτερικά. Munsell πηλού 2.5YR6/6. Ύψος 0.113-0.122μ., διάμ. στομίου 0.118-0.124μ., διάμ. βάσης 0.069μ. ΥΕΙΙΙΑ2.
Μόνωτη κύλικα (FS267), συγκολλημένη και συμπληρωμένη σε σημεία του σώματος και κατά το ήμισυ σχεδόν της βάσης (ΑΕ7054). Αποκρούσεις στην περιφέρεια του χείλους και της βάσης. Σώμα βαθύ, καρίνωση κάτω από το απλό προεξέχον χείλος. Λαβή κάθετη, ελλειψοειδούς διατομής. Στέλεχος σχετικά βραχύ, βάση δισκοειδής με ρηχή κοίλανση εσωτερικά. Ίχνη επικασσιτέρωσης εσωτερικά και εξωτερικά. Munsell πηλού 2.5YR7/6 (πρώτη απόχρωση) και 10YR7/3 λόγω ανομοιογενούς όπτησης. Ύψος 0.117-0.121μ., διάμετρος στομίου 0.120-0.123μ., διάμετρος βάσης 0.0173μ. ΥΕΙΙΙΑ2.
Δίωτη κύλικα (FS272), συγκολλημένη από μεγάλα κυρίως τμήματα και συμπληρωμένη σε σημεία του σώματος και του χείλους (ΑΕ7055). Σώμα βαθύ, καρίνωση κάτω από το έξω νεύον απεστρογγυλευμένο χείλος. Στέλεχος υψηλό, βάση δισκοειδή με κοίλανση στην κάτω επιφάνειά της. Λαβές κάθετες, υπερυψωμένες, ελλειψοειδούς διατομής. Ίχνη επικασσιτέρωσης εσωτερικά και εξωτερικά. Munsell πηλού 5YR7/8, αλειφώματος 2.5YR6/8. Ύψος 0.142-0.145μ., ύψος (με λαβές) 0.205-0.209μ., διάμετρος στομίου 0.142μ., διάμετρος βάσης 0.076μ. ΥΕ ΙΙΙΑ1.
Αρύταινα, συγκολλημένη από πολλά όστρακα και συμπληρωμένη σε σημεία του σώματος και του χείλους (ΑΕ7056). Σώμα βαθύ σφαιρικό, χείλος έξω νεύον επικλινές. Βάση επίπεδη, ελαφρώς κοίλη. Λαβή υπερυψωμένη, ελλειψοειδούς διατομής. Σε σημείο του σώματος και του χείλους ο πηλός είναι μελανός πιθανόν λόγω ανομοιομορφίας στην όπτηση. Munsell πηλού 2.5YR 5/8, επιφανείας 5YR6/6. Ύψος 0.116-0.121μ., ύψος (με λαβή) 0.194-0.198μ., διάμετρο στομίου 0.125-0.129μ., διάμετρος σώματος 0.154μ., διάμετρος βάσης 0.061μ. YEIIIA.
Μόνωτη κύλικα (FS267), συγκολλημένη από πολλά όστρακα και συμπληρωμένη σε σημεία του σώματος και του χείλους (ΑΕ7060). Σώμα βαθύ, καρίνωση κάτω από το απεστρογγυλευμένο έξω νεύον χείλος. Στέλεχος βραχύ και στενό, βάση δισκοειδής με ρηχή κοιλότητα στην κάτω επιφάνειά της. Λαβή κάθετη ελλειψοειδούς διατομή. Ίχνη επικασσιτέρωσης εσωτερικά και εξωτερικά. Munsell πηλού 2.5YR6/6, αλείφωμα 10YR8/2. Ύψος 0.105-0.11μ., διάμετρος στομίου 0.121μ., διάμετρος βάσης 0.060μ. ΥΕΙΙΙΑ2.
Άωτο κωνικό κύπελλο (FS204), συμπληρωμένο σε σημείο του σώματος και του χείλους (ΑΕ7062). Σώμα κωνικό, χείλος νεύον, απλό, βάση επίπεδη. Ίχνη επικασσιτέρωσης εσωτερικά και εξωτερικά. Mynsell πηλού 2.5Υ8/2. Ύψος 0.036-0.038μ., διάμετρος στομίου 0.085μ., διάμετρος βάσης 0.033μ. ΥΕΙΙΙΑ.
Δίωτο λεκανίδιο (FS295), συγκολλημένο από πολλά όστρακα και συμπληρωμένο σε σημείο του σώματος και του χείλους (ΑΕ7064). Σώμα βαθύ κωνικό, καρίνωμα κάτω από το χείλος, βάση επίπεδη. Σε σημεία του σώματος, αμέσως κάτω από το χείλος, δύο αντικρυστές γωνιωτές οριζόντιες λαβές. Χείλος έξω νεύον, απεστρογγυλευμένο. Ίχνη επικασσιτέρωσης εσωτερικά και εξωτερικά. Munsell πηλού 2.5YR7/6. Ύψος 0.055-0.058μ., διάμετρος στομίου 0.135μ., διάμετρος βάσης 0.044μ. ΥΕΙΙΙΑ.
Δίωτο λεκανίδιο (FS295), συγκολλημένο και συμπληρωμένο σε σημεία του σώματος, του χείλους και της λαβής (ΑΕ7065). Σώμα κωνικό σχετικά ρηχό, καρίνωση κάτω από το απλό έξω νεύον χείλος, βάση επίπεδη. Σε σημείο του σώματος, αμέσως κάτω από το χείλος, δύο αντικρυστές λαβές. Ίχνη επικασσιτέρωσης εσωτερικά και εξωτερικά. Munsell πηλού 7.5YR7/4, αλειφώματος 2.5Y8/2. Ύψος 0.036-0.044μ., διάμετρος στομίου 0.123-0.127μ., διάμετρος βάσης 0.039μ. ΥΕΙΙΙΑ.
Άβαφη κύλικα (FS267), συγκολλημένη στη λαβή (ΑΕ7130). Σώμα σχετικά βαθύ, κωνικό, καρίνωση κάτω από το αποστρογγυλευμένο έξω νεύον χείλος. Στόμιο ελαφρώς στρεβλωμένο. Στέλεχος βραχύ και στενό, βάση δισκοειδής με ρηχή κοιλότητα στην κάτω επιφάνειά της. Λαβή ταινιωτή, δακτυλιόσχημη. Munsell πηλού 7.5YR8/6 και 2.5YR7/6. Ύψος 0.115-0.121μ., διάμετρος στομίου 0.115-0.123μ., διάμετρος βάσης 0.072μ. ΥΕΙΙΙΑ2.
Ψευδόστομος αμφορέας (FS178), συγκολλημένος και με ελαφρές αποκρούσεις σε σημεία του σώματος (ΑΕ7131). Σώμα σφαιρικό πεπιεσμένο. Πλαστικός δακτύλιος στη βάση του ψεύτικου λαιμού. Λαβές ψευδοστομίου κάθετες, ελλειψοειδούς διατομής. Χείλος προχοής έξω νεύον. Βάση χαμηλή δακτυλιόσχημη. Βαφή αμαυρόχρωμη, εξίτηλη. Στον ώμο σχηματοποιημένα άνθη (FM18Γ). Στο δίσκο του ψευδοστομίου ομόκεντροι κύκλοι με τον κεντρικό κενό. Πλατιά γραπτή ταινία στη βάση και στο χείλος της προχοής καθώς και στη βάση του αγγείου. Λαβές ολόβαφες με εξηρημένο τρίγωνο στην κορυφή τους. Στο σώμα ομάδες λεπτών γραμμών πλαισιωμένες από μονές πλατιές ταινίες. Munsell πηλού 10YR7/4, αλείφωμα 10YR8/4, βαφή 10YR4/1. Ύψος 0.10μ., διάμετρος χείλους προχοής 0.018μ., διάμετρος βάσης 0.039μ., διάμετρος σώματος 0.107μ. ΥΕΙΙΙΑ2 (βλ.Mountjoy 1994, 85 εικ.94,1).


Printfriendly