.widget.ContactForm { display: none; }

Επικοινωνία

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Κάτω Ρούγα Χώρας: Θαλαμωτοί τάφοι


Ύστερα από λαθρανασκαφική ενέργεια, η οποία έγινε γνωστή στην Εφορεία από τον πρώην αρχιφύλακα του Μουσείου Χώρας Ι. Ροκανά, προβήκαμε σε ανασκαφική έρευνα στη γνωστή θέση Προφήτης Ηλίας, της περιοχής Κάτω Ρούγας στη Χώρα Τριφυλίας, όπου είχε εντοπιστεί από τον Σ. Μαρινάτο μυκηναϊκό νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων, δύο τάφοι του οποίου είχαν ήδη ανασκαφεί1.
Κατά το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως 4 Ιουλίου 2002 ανασκάφηκαν τρεις θαλαμωτοί τάφοι εντός της ιδιοκτησίας Στ. Μανιάτη, ενώ αποτυπώθηκε σχεδιαστικά ο τάφος 1, που είχε ερευνήσει ο Σ. Μαρινάτος και ολοκληρώθηκε η ανασκαφή του τάφου 2 που είχε μερικώς ανασκαφεί από τον ίδιο.


Θαλαμωτός τάφος 3

Η ανασκαφή ξεκίνησε από τον τάφο 3, ο οποίος είχε υποστεί την επέμβαση των λαθρανασκαφέων. Ο τάφος βρίσκεται σε απόσταση 4μ. περίπου, βόρεια-βορειοανατολικά του τάφου 1. Η κατάσταση διατήρησής του είναι αρκετά καλή και μόνο τμήμα του μετώπου και του άνω μέρους της θύρας είχε καταστραφεί από τους τυμβωρύχους, οι οποίοι κατέστρεφαν και το μεγαλύτερο τμήμα της ξερολιθιάς που έφραζε την είσοδο του τάφου. Ο τάφος έχει προσανατολισμό Β.-Ν. με την είσοδο προς Ν. Ο ταφικός θάλαμος έχει σχήμα ακανόνιστου τετραπλεύρου με διαστάσεις 3μ. κατά τον άξονα Β.-Ν. και 3,25 μ. στον άξονα Α.-Δ. Το στόμιο του θαλάμου έχει βάθος 1 και πλάτος 0,80μ. Ο δρόμος με μεγάλη κλίση προς το στόμιο του τάφου, έχει μήκος 8,50 και πλάτος 1,10 στην είσοδο και 0,60μ. στην έξοδο.


Αν και η επίχωση στο εσωτερικό του τάφου ήταν διαταραγμένη, εντοπίστηκαν στη βορειοανατολική πλευρά του θαλάμου τέσσερα αγγεία της YE III περιόδου: ένα θήλαστρο, ένας ψευδόστομος αμφορέας, ένα διπλό αγγείο, μία μικρή πρόχους, καθώς και ένα ακέφαλο πήλινο ειδώλιο τύπου Ψ. Στη νοτιοανατολική πλευρά του θαλάμου βρέθηκαν άλλα έξι αγγεία: τέσσερα αμφοροειδή ακέραια, ένας τρίωτος γραπτός πιθαμφορίσκος και μία δίωτη υψίποδη κύλικα. Στο ανατολικό τόξο του θαλάμου βρέθηκε μια ακόμη ομάδα γραπτών αγγείων αποτελούμενη από δύο πρόχους και δύο ψευδόστομους αμφορείς. Κοντά στο στόμιο, στη νοτιοδυτική πλευρά του ταφικού θαλάμου, εντοπίστηκε ένα τρίωτο κυλινδρικό αλάβαστρο και ένας ψευδόστομος αμφορίσκος με γραπτή διακόσμηση. Το σκελετικό υλικό, το οποίο ήταν εξαιρετικά αναμοχλευμένο, απέδωσε τρία κρανία.


Στο φυσικό δάπεδο του τάφου βρέθηκαν ανοιγμένοι τρεις λάκκοι ανακομιδής.
Ο λάκκος 1 (διαστ. 1,40x 0,90 και βάθ. 0,30μ.), στη βορειοδυτική πλευρά του θαλάμου με προσανατολισμό Β.-Ν., περιείχε δύο κρανία, μεγάλο αριθμό οστών και ανάμεσά τους μια κύλικα και ένα μικρό ψευδόστομο αγγείο.
Ο λάκκος 2 (διαστ. 1,30x 0,60 και βάθος 0,32μ.), στη βόρεια πλευρά του τάφου, με προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ., περιείχε μόνο θρυμματισμένα οστά και λιγοστά όστρακα.
Χωρίς ευρήματα ήταν και λάκκος 3 (διαστ. 1x 0,45 και βάθ. 0,30μ.), στη νοτιο-ανατολική πλευρά του θαλάμου με κατεύθυνση Β.-Ν., που περιείχε μόνο Θρυμματισμένα οστά.


Θαλαμωτός τάφος 4.

Βρίσκεται σε απόσταση 8μ. περίπου, νοτιοανατολικά του τάφου 3 και έχει προσανατολισμό Β.-Ν., με είσοδο προς Ν. Η οροφή του τάφου είναι βυθισμένη, ενώ ο θάλαμος έχει ελλειψοειδή κάτοψη με μεγίστη διάμετρο 3,90 και ελάχιστη 3,80μ. Το μέγιστο σωζόμενο ύψος του θαλάμου είναι 3μ. Η ξερολιθιά της θύρας είναι διαταραγμένη και σώζεται σε ύψος 1,20, ενώ το βάθος του στομίου είναι μόνο 0,60μ. Ο δρόμος, μήκ. 7μ,, είναι εξαιρετικά στενός, πλ. 1,10μ,, και παρουσιάζει έντονη κατωφέρεια προς την είσοδο του θαλάμου.
Το μέγιστο ύψος του φθάνει τα 2,50μ. Αν και η επίχωση του θαλάμου ήταν έντονα διαταραγμένη και ο τάφος συλημένος, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του αρκετά αγγεία και συνελέγησαν πολλά χαρακτηριστικά όστρακα της YEIII περιόδου.
Στη νοτιοδυτική πλευρά του θαλάμου υπήρχε μεγάλη συσσώρευση οστών, μεταξύ των οποίων και επτά κρανία. Μέσα από τα οστά συνελέγησαν ψήφοι από φαγεντιανή, ένα σφονδύλι από στεατίτη και δύο ακέραια αγγεία: ένας γραπτός ασκός και ένας τρίωτος πιθαμφορίσκος.


Στο δάπεδο του θαλάμου βρέθηκαν τα θραύσματα δύο κρανίων με τα ανάλογα λείψανα οστών. Στη βορειοδυτική πλευρά του θαλάμου υπήρχε στο δάπεδο ταφή νεκρού σε ύπτια στάση, με προσανατολισμό Α.-Δ. και το κεφάλι προς Α. Στα πόδια του νεκρού ήταν τοποθετημένο γραπτό αγγείο, γυρισμένο ανάποδα. Κατά τον καθαρισμό του δαπέδου του τάφου συνελέγη επίσης ένα κομβίο από στεατίτη, όστρακα και επτά ακέραια αγγεία: ένα τρίωτο κυλινδρικό αλάβαστρο, τρεις γραπτοί ψευδόστομοι αμφορείς, ένα αλάβαστρο και δύο γραπτά ακέραια αγγεία.
Στην ανατολική πλευρά του δαπέδου του τάφου είχε ανοιχθεί ένας αβαθής λάκκος ωοειδούς σχήματος, διαστ. 1,05x 0,65 και βάθ. 0.16μ., με προσανατολισμό Α.-Δ. Στο εσωτερικό του υπήρχαν αποσαθρωμένα οστά και τμήματα ανθρώπινου κρανίου.


Θαλαμωτός τάφος 5.

Αποκαλύφθηκε σε απόσταση 7,15μ. περίπου, νότια του δρόμου του τάφου 1, ανάμεσα στους τάφους 1 και 4, με προσανατολισμό Β.-Ν., όπως και οι άλλοι τάφοι του νεκροταφείου. Ο θάλαμος έχει σχήμα ακανόνιστου παραλληλόγραμμου (διαστ. 3,65x 2,20 και μέγ. σωζ. ύψ. 2,30μ.), με την οροφή του πλήρως βυθισμένη.
Η θύρα του τάφου είναι κατεστραμμένη, ενώ από την ξερολιθιά σώζεται μόνο η κατώτερη στρώση των λίθων. Το βάθος του στομίου είναι 0,80μ. Ο δρόμος είναι βραχύς, μήκ. 3,50μ., με έντονη κλίση προς το στόμιο του τάφου. Το πλάτος του δρόμου είναι 1,10 και το ύψος του 1,65μ.
Κατά τον καθαρισμό του δαπέδου του θαλάμου βρέθηκαν συνολικά 14 κρανία νεκρών και μεγάλος αριθμός οστών, τα περισσότερα από τα οποία ήταν συγκεντρωμένα στο βόρειο και το βορειοανατολικό τμήμα του τάφου. Ανάμεσα σε αυτά βρέθηκαν: μία πρόχους, ένα γραπτό θήλαστρο, μία κύλικα ελλιπής και αρκετά όστρακα. Στο ανώμαλο φυσικό δάπεδο του θαλάμου είχαν λαξευθεί πέντε ακανόνιστοι λάκκοι για την εναπόθεση των οστών των νεκρών. Ο μεγαλύτερος από αυτούς (διαστ. 1,50x 0,35 και βάθ. 0,32μ.), ορθογώνιου σχήματος, είχε προσανατολισμό Β.-Ν.


Θαλαμωτός τάφος 2. 


Ο τάφος είχε μερικούς ανασκαφεί από τον Σ. Μαρινάτο το 1954 και είχε εγκαταλειφθεί, ενώ μια μεγάλη συκιά, που είχε φυτρώσει στην είσοδο, είχε καταστρέψει τη θύρα και την πρόσοψη του τάφου.


 Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής από την Εφορεία αποκαλύφθηκε ολόκληρος ο τάφος, ο θάλαμος του οποίου είχε κάτοψη ελλειψοειδή με μέγιστη διάμετρο 2,90 και ελάχιστη 2,30μ. Η οροφή του θαλάμου ήταν βυθισμένη και το εσωτερικό του αναμοχλευμένο. Το στόμιο του θαλάμου έχει μήκος 1 και πλάτος 0,65μ., ενώ από την ξερολιθιά που το έφραζε, σώζεται μόνο το κατώτατο τμήμα, σωζ. ύψ. 0,35 και πλ. 0,97μ. Ο δρόμος παρουσιάζει μεγάλη κλίση προς το στόμιο του τάφου και έχει μήκος 4,90, πλάτος 1,20 και μέγιστο ύψος 2,20μ. Στην ανατολική παρειά του δρόμου, σε αρκετό ύψος από το δάπεδο, έχει λαξευθεί κόγχη (διαστ. 0,51x 0,56μ.). 
Από τη διαταραγμένη επίχωση του ταφικού θαλάμου συνελέγησαν στο βορειοανατολικό τμήμα του λιγοστά αποσαθρωμένα οστά και λείψανα κρανίου, ενώ στη νοτιοδυτική πλευρά του βρέθηκαν δύο αγγεία: μία γραπτή πρόχους με παράσταση σπείρας στον ώμο και μία κύλικα με χαμηλό στέλεχος. Στην ανατολική πλευρά του θαλάμου είχε ανοιχθεί στο δάπεδο μικρός λάκκος σχεδόν κυκλικού σχήματος.
Το μυκηναϊκό νεκροταφείο φαίνεται να επεκτείνεται και εκτός της ιδιοκτησίας Σ. Μανιάτη στο όμορο αγρόκτημα του Ν. Γιαννακόπουλου, αποτελώντας μια εκτεταμένη νεκρόπολη που ανήκε σε κάποιο πόλισμα της επικράτειας του Εγκλιανού.
Μετά το τέλος της ανασκαφής ο χώρος περιφράχθηκε πρόχειρα από την Εφορεία ύστερα από τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

Περί του νεκροταφείου της Κάτω Ρούγας

Οι τάφοι του νεκροταφείου της Κάτω Ρούγας θα μπορούσαν επίσης να συγκριθούν ως προς το μέγεθος και το σχήμα με τους τάφους της ομάδας Α του νεκροταφείου των Ελληνικών καθώς έχουν κάτοψη ακανόνιστη ημικυκλική ή ακανόνιστη τετράπλευρη και μέγεθος μικρό έως μεσαίο.2 Οι δρόμοι των τάφων της Κάτω Ρούγας, αντίθετα με των Ελληνικών, είναι πολύ στενοί και έντονα κατωφερείς.3 Ωστόσο, τα τοιχώματά τους, όπως και των Ελληνικών, είναι ελαφρώς κυρτά και συγκλίνουν προς τα άνω.4 Επίσης, η θύρα των τάφων της Κάτω Ρούγας διαφέρει ως προς το σχήμα από αυτή των Ελληνικών της ομάδας Α καθότι είναι υπερμεγέθης, πλαισιώνεται με στενές παραστάδες και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο πλάτος του δρόμου.5 Στα δάπεδα των ταφικών θαλάμων ορισμένων τάφων της Κάτω Ρούγας (τ. 3, 5) είχαν διανοιχτεί λάκκοι ανακομιδής, αρχιτεκτονική ιδιοτυπία που απαντά και στους τάφους των Ελληνικών. Αντίθετα, η παρουσία βόθρων-κογχών για την απόθεση των οστών παλαιότερων ταφών παραπέμπει σε ανάλογα παραδείγματα από το νεκροταφείο των Βολιμιδίων. Ενίοτε ανακομιδές λάμβαναν χώρα και σε κόγχες ανοιγμένες στα τοιχώματα του δρόμου, όπως υποδηλώνει η μικρή αβαθής κόγχη που είχε λαξευτεί στη ΝΑ παρειά και λίγο ψηλότερα από το δάπεδο του δρόμου του Τάφου 2.6
Κοινά εν μέρει είναι επίσης τα ταφικά έθιμα μεταξύ του νεκροταφείο της Κάτω Ρούγας και των Ελληνικών. Οι νεκροί στους τάφους της Κάτω Ρούγας ενταφιάζονταν, όπως και στα Ελληνικά, κυρίως επί του δαπέδου, ενώ οι δευτερεύουσες ταφές διεξάγονταν είτε στην περιφέρεια του ταφικού θαλάμου είτε σε λάκκους ακανόνιστου σχήματος ανοιγμένους στα δάπεδα των τάφων (αρ. κατ. τάφ. ΙΙ 19-23). Τα δύο νεκροταφεία ωστόσο διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον πλούτο των κτερισμάτων τους καθώς οι τάφοι της Κάτω Ρούγας ήταν φτωχικά κτερισμένοι και συνοδεύονταν κυρίως από πήλινα αγγεία, γεγονός που υποδηλώνει τον αγροτικό και φτωχικό χαρακτήρα του οικισμού στον οποίο ανήκαν. Επιδαπέδια ταφή, προφανώς η τελευταία του τάφου βρέθηκε κατά χώρα στη δυτική πλευρά του θαλάμου του τάφου 4.7 Η ταφή, η οποία είχε αποτεθεί παράλληλα προς τον κατά πλάτος άξονα του τάφου, είχε προσανατολισμό Α-Δ με το κεφάλι στραμμένο ανατολικά.8 Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί στο δάπεδο του τάφου σε στάση ύπτια εκτάδην, με τα χέρια τοποθετημένα στο ύψος της κοιλιακής χώρας, τα κάτω άκρα σταυρωμένα στο κάτω μέρος τους, 9 ενώ επάνω στα οστά των κάτω άκρων βρέθηκε ανεστραμμένος ψευδόστομος αμφορέας της ΥΕ ΙΙΙΒ1.10 Στο ΒΑ τόξο του τάφου 2 είχαν μετατοπισθεί τα οστά και το κρανίο ενήλικα άνδρα, ενώ στη ΝΔ πλευρά του ιδίου τάφου είχαν τοποθετηθεί δύο αγγεία (γεφυρόστομη πρόχους και χαμηλόποδη κύλικα), τα οποία πιθανόν συνόδευαν κάποιες από τις ταφές του τάφου. Ανακομιδές είχαν διεξαχθεί στην περιφέρεια του τάφου 3, όπου μαζί με τα οστά, κυρίως μηριαία και θραύσματα κρανίων, είχαν τοποθετηθεί αγγεία και ακέφαλο ειδώλιο τύπου ψ. Ανακομιδές είχαν δεχθεί επίσης τρεις αστέγαστοι λάκκοι ανοιγμένοι στην περιφέρεια και παράλληλα προς τον κατά μήκος άξονα του παραπάνω τάφου. Οστά και αγγεία της ΥΕ ΙΙΙΑ2 είχαν σαρωθεί στην περιφέρεια του τάφου 4, ενώ σωρός, ύψους περίπου σαράντα εκατοστών, αποτελούμενος από κρανία, θραύσματα οστών, δύο αγγεία, δύο λίθινα σφονδύλια και χάντρες από υαλόμαζα είχε σχηματισθεί στη ΝΔ γωνία του ιδίου τάφου. Παρομοίως, στην περιφέρεια του Τάφου 5 είχε μετατοπισθεί μεγάλος αριθμός κρανίων, μηριαίων οστών καθώς και θρυμματισμένων οστών παλαιότερων ταφών μαζί με δύο αγγεία, μία γραπτή πρόχους και ένα γραπτό θήλαστρο της ΥΕ ΙΙΙΑ2 περιόδου.11

Βιβλιογραφία:
Α.Δ. 56-59 (2001-2004) Β4, σελ.:420. Κάτω Ρούγα Χώρας Τριφυλίας
Ευαγγελά Β. Μαλαπάνη: " Η Νεκρόπολη των Ελληνικών Ανθείας στο πλαίσιο της θεώρησης των Θαλαμωτών τάφων της Μεσσηνίας κατά την Υστεροελλαδική περίοδο."
Σημειώσεις:
1. Σ. Μαρινάτος, ΠΑΕ 1954, σ.305-306.
2. Το μέγεθος των τάφων της Κάτω Ρούγας κυμαίνεται από 6.42 τ.μ. έως 13.27 τ.μ.
3. Το μήκος των δρόμων των τάφων της Κάτω Ρούγας κυμαίνεται από 3.75μ. (Τ. 5) έως 8.60 μ., ενώ το πλάτος τους από 0.70-1.10μ. (Τ.3) έως 1.10-1.20μ. (Τάφος 2).
4. Το νεκροταφείο της Κάτω Ρούγας, σύμφωνα με την ευρεθείσα κεραμική, χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙΑ-Β περίοδο και επομένως καλύπτει την περίοδο της ακμής του Ανακτόρου του Νέστορος.
5. Οι τάφοι είναι γνωστοί και ως τάφοι Μανιάτη από το όνομα του ιδιοκτήτη του κτήματος.
6. Μικρή αβαθής κόγχη είχε λαξευτεί χαμηλά στην ΝΑ παρειά του δρόμου του τάφου Ελληνικά 16.
7. Η ταφή, σύμφωνα με τη L. Schepartz, ανήκει πιθανόν σε ενήλικο άτομο, πιθανόν γυναίκα.
8. Ο σκελετός, σωζόμενου μήκους 1.34 μ., διατηρούταν σε σχετικά καλή κατάσταση.
9. Παρόμοιος τρόπος ταφής αναφέρεται από τον τάφο 1 της Περατής, όπου κατά μήκος του βόρειου τοιχώματος του τάφου βρέθηκε κατά χώρα επιδαπέδια ταφή σε στάση ύπτια εκτάδην, με τα τεταμένα σκέλη να διασταυρώνονται στους αστραγάλους (Ιακωβίδης 1969, 161).
10. Το ταφικό έθιμο εναπόθεσης ανεστραμμένων αγγείων, σπάνιο στη Μεσσηνία, απαντά και στο μεγάλο μυκηναϊκό τάφο των Γλυκών νερών Αττικής (Χατζηδημητρίου και Βρεττού 2008, 57, υποσημείωση 46).
11. Παρά το μικρό μέγεθός του, ο τάφος, σύμφωνα με την ανθρωπολόγο L. Schepartz, είχε δεχτεί περισσότερες από 26 ταφές.

Ευρήματα του νεκροταφείου Κάτω Ρούγας

Τάφος 1

-Χάλκινος ξυρός (Εικ. πάνω)Σώζει τρεις χάλκινους ήλους (ΜΧ 583). Μήκος 0.18μ., μέγιστο πλάτος 0.055μ. ΥΕ ΙΙΙΑ-Β.
-Ζεύγος χάλκινων ενωτίων μηνοειδούς σχήματος, διαμέτρου 0.02μ. (ΜΧ593).ΥΕΙΙΙΑ-Β (Εικ. πάνω).
-Χάλκινη σμίλη, μήκους 0.056μ., φέρουσα κατά μήκος των όψεων αύλακα (ΜΧ 597). Μέγιστο πλάτος 0.006μ. ΥΕ ΙΙΙΑ-Β (Εικ. πάνω).
-Χάλκινος οπέας, μήκους 0.045μ. (ΜΧ 598). ΥΕ ΙΙΙΑ-Β (Εικ. πάνω).
Επίσης
-Κύπελλο (ΜΧ416), συμπληρωμένο κατά το ήμισυ, συγκολλημένο (FS226). Επιφάνεια φθαρμένη. Σχήμα κυλινδρικό με κοίλες πλευρές. Βάση ελαφρώς κυρτή. Στο μέσο του σώματος λαβή. Munsell πηλού 10R 7/8. Ύψος 0.108μ., διάμ. χείλους 0.105μ., διάμετρος βάσης 0.085μ. ΥΕ ΙΙΙΒ.
-Δίωτη κύλικα (ΜΧ 417), συμπληρωμένη, συγκολλημένη στο στέλεχος, στις λαβές και σε τμήμα του σώματος. Σώμα βαθύ. Χείλος απεστρογγυλευμένο με βαθιά αυλάκωση από κάτω. Λαβές ελλειψοειδούς διατομής. Πόδι κοντό, κοίλο. Βάση επίπεδη. Munsell πηλού 10R 8/6. Ύψος 0.105-0.115μ., διαμ. βάσης 0.068μ., διάμ. χείλους 0.114μ. ΥΕ ΙΙΙΒ.
-Μόνωτος αβαθής κύαθος, συγκολλημένος στη λαβή και σε σημεία του σώματος (ΜΚ418). Μερικώς συμπληρωμένος. Βάση κυρτή, επίπεδη εσωτερικά. Munsell πηλού 10YR 8/6. Ύψος 0.043μ., διάμ βάσεως 0.03μ., διαμ. χείλους 0.113μ. ΥΕ ΙΙΙΒ.
-Ψευδόστομος αμφορίσκος, συγκολλημένος σε σημεία του σώματος (ΜΧ 420). Σώμα πεπιεσμένο. Επιφάνεια φθαρμένη. Προχοή κοντή, κοίλη. Munsell πηλού 10YR 8/6. Ύψος 0.074μ., διάμετρος βάσεως 0.03μ., διάμετρος περιφέρειας σώματος 0.075μ. ΥΕ ΙΙΙΒ.
-Μόνωτη κύλικα, συγκολλημένη σε σημεία του σώματος και μερικώς συμπληρωμένη (ΜΧ2592). Σώμα κωνικό, λαβή ταινιωτή, καρίνωση κάτω από το απλό χείλος. Πόδι κοντό, κοίλο. Βάση κυρτή με μικρή κοίλανση στο εσωτερικό της. Munsell πηλού 10R 7/4. YE IIIA2/B1.

Τάφος 2

Γεφυρόστομη πρόχους, ακέραια, συγκολλημένη σε σημεία του χείλους και του λαιμού (ΑΕ6904). Το κάτω τμήμα του σώματος απιόσχημο με επικλινή ώμο. Βραχύς και σχετικά ευρύς λαιμός με επικλινές έξω νεύον χείλος. Λαβή κάθετη. Βάση δακτυλιόσχημη (torus), με χαμηλή κωνική απόφυση στην κάτω επιφάνειά της. Βαφή ερυθροκάστανη απολεπισμένη. Εξηρημένη ταινία στην άνω επιφάνεια του χείλους. Πλατιά γραπτή ταινία εσωτερικά και εξωτερικά του χείλους. Στο ύψος του ώμου διακοσμητική ζώνη με τέσσερις σπείρες με ανανδιπλούμενο στέλεχος (FM49). Η άνω επιφάνεια της λαβής ολόβαφη. Το υπόλοιπο σώμα ταινιωτό. Munsell πηλού 2.5 YR 7/8, αλειφώματος 10YR 8/4, βαφής 2.5 ΥR 4/8. Ύψος 0.221μ., ύψος με τη λαβή 0.227μ., διάμ. σώματος 0.177μ., διάμ. χείλους 0.118μ., διάμ. βάσης 0.071μ. Χρονολόγηση ΥΕ ΙΙΙΑ1/ΙΙΙΑ2 (Η αναδιπλούμενη σπείρα απαντά στην ΥΕ ΙΙΙΑ1, ενώ η ταινιωτή διακόσμηση διαδίδεται στην ΥΕ ΙΙΙΑ2).

Τάφος 3

Φλασκί ‘‘οριζόντιου τύπου’’ (FS 192), σχεδόν ακέραιο, ελλιπές σε τμήμα του χείλους, του λαιμού και σε σημεία του σώματος (ΑΕ 6901). Συγκολλημένο στο σώμα και στις λαβές. Πεπιεσμένο σφαιρικό σώμα με υψηλό στενό λαιμό και αποστρογγυλευμμένο χείλος. Στη βάση του λαιμού πλαστική ταινία. Στο ύψος των λαβών γραπτή ζώνη με φολιδωτό σχέδιο (FM70). Δεύτερη γραπτή ταινία με φολιδωτό σχέδιο (FM70) στο ύψος περίπου της μέγιστης διαμέτρου του σώματος. Στο υπόλοιπο σώμα ταινίες πληρούμενες με ομάδες λεπτών γραμμών. Η άνω επιφάνεια των λαβών καθώς και το εξωτερικό και εσωτερικό του χείλους ολόβαφα. Η εξωτερική επιφάνεια καθώς και η γραπτή διακόσμηση αρκετά φθαρμένη. Μunsell αλειφώματος 10YR 8/3, βαφής 7.5 ΥR 3/2. Ύψ. 0.139 μ., διάμ. σώματος 0,115μ., διάμ. χείλους 0.028μ., διάμ. βάσης 0.049μ., ΥΕ ΙΙΙΒ1 (βλ.Mountjoy 1994, 132,1).
Υδρία-πρόχους, συγκολλημένη (ΑΕ 6902). Ελλιπής ως προς τμήμα του λαιμού και του χείλους. Λαιμός υψηλός, χείλος έξω νεύον, ελαφρώς επικλινές. Λαβή κάθετη ταινιωτή πλαισιούμενη από δύο μικρές, ατροφικές (μη χρηστικές) λαβές στην κοιλιά. Βάση επίπεδη, ελαφρώς κοίλη. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης, στο σημείο ένωσης με το σώμα του αγγείου, κυκλική οπή. Γραπτή ταινία εσωτερικά και εξωτερικά του χείλους. Στο μέσον και στη βάση του λαιμού πλατιές γραπτές ταινίες, στο μεσοδιάστημα των οποίων σειρά με γραπτές στιγμές. Γραπτές στιγμές και αμέσως κάτω από την πλατιά γραπτή ταινία στη βάση του λαιμού. Στη διακοσμητική ζώνη του ώμου αποδοσμένες πλαστικά σε σειρά 11 μαστοειδείς κομβιόσχημες αποφύσεις οριζόμενες στην περιφέρειά τους από γραπτό κύκλο με γραπτή στιγμή στο κέντρο. Κάτω από τις αποφύσεις παράλληλα γραπτά γραμμίδια. Στην άνω επιφάνεια της κάθετης λαβής γραπτή κλίμακα. Σώμα ταινιωτό. Η εξωτερική επιφάνεια και η διακόσμηση του αγγείου κατά τόπους φθαρμένη. Munsell αλειφώματος 5Υ 8/2, βαφής 1η απόχρωση: 2.5ΥR 3/1 και 2η απόχρωση: 5ΥR 4/3. Ύψ. 0.181μ., διαμ. σώμ. 0.151μ., διάμ. βάσης 0.038 μ., ΥΕΙΙΙΑ2-ΙΙΙΒ2.

Θήλαστρο ακέραιο (FS 94). Σώμα ελαφρώς αμφικωνικό, λαιμός σχετικά υψηλός με επικλινές χείλος (ΑΕ 6905). Επίπεδη καλαθόσχημη λαβή, με κεντρική νεύρωση, πάνω από το στόμιο. Στο ύψος της προχοής στενή διακοσμητική ζώνη με συνεχή κυματοειδή γραμμή (FM53). Λαιμός, προχοή, μεγαλύτερο μέρος σώματος ολόβαφα. Munsell αλειφώματος 2.5Υ 8/2, βαφής 7.5ΥR 3/2, ενώ στις πιο σκούρες διαβαθμίσεις γίνεται μαύρο 2.5Y 3/1.Ύψος 0.205 μ., ύψ. (μετά λαβής) 0.258μ., διάμ. σώμ. 0.172μ., διάμ. χείλ. 0.095μ., διάμ. βάσης 0.071-0.073μ. ΥΕΙΙΙΑ2-ΙΙΙΒ1 (Mountjoy 1994, 82, εικ.90 και Mountjoy 1994, 111, εικ.26 αντίστοιχα).

Ραμφόστομη πρόχους (FS 145), συγκολλημένη σε μικρό σημείο της βάσης (ΑΕ 6906). Σώμα σφαιρικό. Στενός υψηλός λαιμός με κοντή ραμφόστομη προχοή και πλαστική ταινία στη βάση του. Λαβή κάθετη, ταινιωτή με κεντρική νεύρωση. Βαφή ερυθρή, φθαρμένη σε ορισμένα σημεία του σώματος, της λαβής και του χείλους. Στο χείλος, εσωτερικά και εξωτερικά γραπτή ταινία. Γραπτή ταινία και κάτω από το στόμιο της πρόχυσης, όπως επίσης και στο μέσον του λαιμού. Η άνω επιφάνεια της λαβής ολόβαφη με δυσδιάκριτο εξηρημένο τρίγωνο στην κορυφή της. Στη διακοσμητική ζώνη του ώμου σπείρες με αναδιπλούμενο στέλεχος (FM49) εναλλασσόμενες με ενάλληλα γωνιώδη γραμμίδια (FM19). Πλατιά ταινία στη βάση του λαιμού, ενώ στο ύψος του ώμου ομάδα λεπτών ταινιών περιβάλλονται από πλατύτερες γραπτές ταινίες. Στο ύψος περίπου της μέγιστης διαμέτρου του σώματος ζεύγος λεπτών ταινιών περιβάλλεται από πλατύτερες γραπτές ταινίες. Βάση ολόβαφη. Μunsell πηλού 5ΥR 7/4 (σε πιο σκούρο όμως τόνο) Munsell αλειφώματος 2.5Υ 8/3, βαφής 2.5ΥR (σε ένα πιο ανοικτό τόνο).Ύψ. 0.295μ., διάμ. σώματος 0.225μ., διάμετρος βάσης 0.102μ.ΥΕΙΙΙΑ1-Α2 (η αναδιπλούμενη σπείρα συναντάται κυρίως στην ΥΕΙΙΙΑ1, ενώ η ταινιωτή διακόσμηση διαδίδεται στην ΥΕΙΙΙΑ2.

Ακέραιος αμφορίσκος με πόδι (ΑΕ 6907). Ώμος επικλινής, στέλεχος βραχύ, βάση δισκοειδή βάση με κοιλότητα στην κάτω επιφάνειά της. Λαιμός βραχύς, χείλος απεστρογγυλευμένο έξω-νεύον. Λαβές κάθετες, επίπεδες. Βαφή καστανή, εξίτηλη, φθαρμένη. Στην άνω επιφάνεια και εξωτερικά του χείλους πλατιά γραπτή ταινία. Στη διακοσμητική ζώνη του ώμου πλατιά κυματοειδής γραμμή (FM 53). Στο κατώτερο μέρος του σώματος τέσσερες πλατιές γραπτές ταινίες, διευθετημένες ανά ζεύγη. Στο σημείο ένωσης του στελέχους και της βάσης, καθώς και στην περιφέρεια της δισκοειδούς βάσης γραπτή ταινία. Η άνω επιφάνεια των λαβών ολάβαφη, με εξηρημένο μεγάλο τρίγωνο στην κορυφή τους. Σε σημεία του σώματος διακρίνονται ίχνη του κεραμικού τροχού. Μunsell αλειφώματος 2.5Y 8/2 (στον πιο σκούρο όμως τόνο του). Munsell βαφής: 1η απόχρωση 10ΥR 4/2, 2η απόχρωση: 10ΥR 3/2. Ύψ. 0.177μ., διάμ. σώματος 0.143μ., διάμετρος χείλους 0,087μ., διάμ. βάσης 0.073μ.ΥΕΙΙΙΑ2-ΙΙΙΒ2.

Ακέραιη υψίποδη κύλικα ‘‘τύπου Ζυγουριών’’ (FS258B). Βαθύ σχετικά σχήμα, με προεξέχον στόμιο και ευρύ κωνικό σώμα (ΑΕ6908). Λαβές κάθετες, ελλειψοειδούς διατομής λαβές. Πόδι υψηλό, στενό και ίσιο. Δισκοειδής βάση ελαφρώς κυρτή, με κοιλότητα στο κάτω μέρος. Γραπτή λεπτή ταινία εσωτερικά και εξωτερικά του στομίου. Λαβές ολόβαφες, εκτός από ένα εξηρημένο τρίγωνο στην κορυφή και δύο ουρές στη βάση τους. Βάση και στέλεχος ταινιωτά. Στο σώμα κυκλοτερώς διάστικτες πορφύρες (FM23). Αγγείο συγκολλημένο στην ελαφρώς στρεβλωμένη βάση του. Σε σημεία της επιφάνειας ίχνη λευκής ύλης και ιζήματα. Munsell πηλού 5ΥR 6/8, αλειφώματος ≈10ΥR 7/3 (στον πιο ανοικτό του τόνο), βαφής 2.5ΥR 4/8 (σε λίγο πιο ανοικτό τόνο). Ύψ. 0.205μ., διάμ. χείλ. 0.165-0,168μ., διάμ. βάσης 0.097μ. ΥΕΙΙΙΒ1 (βλ.Μountjoy 1994, 120-122, εικ. 141,12).

Ψευδόστομος αμφορέας (FS167), ακέραιος, μικρού μεγέθους, ελλιπής μόνο ως προς το χείλος της προχοής (ΑΕ6910). Σώμα κωνικό απιόσχημο με αποστρογγυλευμένο ώμο. Λαιμός ψηλός, στενός, κοίλος. Ο δίσκος των λαβών ελαφρώς κυρτός. Προχοή υψηλή και σχετικά στενή. Βάση δακτυλιόσχημη. Ίχνη ερυθρής και καστανής βαφής στις λαβές. Στο σώμα ομάδες ταινιών ερυθρού χρώματος πλαισιωμένες από λεπτότατες καστανού χρώματος. Munsell αλειφώματος ≈10ΥR 8/2, βαφής: 10ΥR 3/2. Ύψ. 0.122μ., διάμετρος σώματος 0.124μ., διάμ. βάσης 0.060μ., ΥΕ ΙΙΙΒ1 (βλ.Mountjoy 1994, 111, εικ.127,2).

Κυλινδρικό αλάβαστρο(FS14). Ώμος επικλινής (ΑΕ6911). Λαιμός κοντός με αποστρογγυλευμένο χείλος. Τρεις κυλινδρικές, ελαφρώς γωνιώδεις οριζόντιες λαβές. Βάση κυρτή. Ο λαιμός, το χείλος και οι λαβές ολόβαφοι με σκούρο καστανό χρώμα. Ολόβαφο και το εσωτερικό του λαιμού. Στο ύψος του ώμου, στενή γραπτή ζώνη με ελαφρώς καμπύλα ενάλληλα γραμμίδια (FM19). Tαινία στο ύψος των λαβών και στη βάση. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης σπείρα. Munsell αλειφώματος 2.5Y 8/2 (σε ένα πιο βαθύ τόνο), βαφής 10ΥR 3/2. Ύψ. 0,080μ., διάμ. σώματος 0.111μ., διάμ. χείλ. 0.071 μ. ΥΕΙΙΙΑ2 (βλ.Mountjoy 1994, 79, εικ.84).

Μόνωτη κύλικα (FS267), συγκολλημένη, αποκεκρουμένη στην περιφέρεια της βάσης της (ΑΕ 6914). Ελλειπής ως προς το μεγαλύτερο τμήμα της λαβής της. Χείλος έξω νεύον με έντονο καρίνωμα κάτω από αυτό. Σώμα βαθύ κωνικό. Στέλεχος ευθύ, μέτρια υψηλό. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης ρηχή σχετικά κοιλότητα. Munsell πηλού/αλειφώματος 10YR, 8/4. Ύψ. 0.096μ., διάμ. χείλ. 0.107μ., μέγ. σωζ. διάμ. βάσης 0.057μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2/B1.

Αμφοροειδές αγγείο, ακέραιο, άβαφο (ΑΕ6925). Σώμα απιόσχημο, ώμος καμπύλος. Λαιμός κοίλος σχετικά υψηλός, χείλος επίπεδο έξω νεύον. Λαβές κάθετες, ελλειψοειδούς διατομής. Βάση επίπεδη. Το στόμιο ελαφρώς στρεβλωμένο. Munsell αλειφώματος-πηλού 10YR, 8/2, κηλίδα όπτησης στην επιφάνεια του αγγείου ≈10ΥR 7/4. Υψ. 0.201μ., διάμ. σώμ. 0.172μ., διάμ. χείλ. 0.100-0.103μ., διάμ. βάσης 0.063-0.065μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2.

Ολόβαφη κυαθόμορφη κύλικα (FS263), ακέραια (ΑΕ 6928). Σχήμα βαθύ κωνικό. Χείλος ελαφρώς έξω νεύον, απεστρογγυλευμένο. Λαβές κάθετες, πλατιές, ταινιωτές. Πόδι κοντό και κοίλο. Η δισκοειδής βάση φέρει κοιλότητα στην κάτω επιφάνειά της. Η ερυθρή βαφή έχει απολεπιστεί πλήρως σε σημεία του σώματος, των λαβών και της βάσης. Η επιφάνεια του αγγείου φέρει φθορές, απολεπίσεις και εγχαράξεις. Munsell πηλού 10ΥR 7/4, βαφής 2.5ΥR 4/8 και 10ΥR 3/3. Ύψ. 0, 109μ., διάμ. στομίου 0.120-0.121μ., διάμ. βάσης 0.053-0.054μ., ΥΕ ΙΙΒ/ΙΙΙΑ1 (πρβλ. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα 1988, 13, πιν.4, 12).

Ψευδόστομος αμφορέας (FS171), μικρού μεγέθους, συγκολλημένος σε σημεία του σώματος, ελλιπές κατά το ήμισυ σχεδόν της προχοής (ΑΕ6930). Σώμα σφαιρικό. Προχοή στενή και κοίλη, με απεστρογγυλευμένο έξω νεύον χείλος. Βάση δακτυλιόσχημη. Στη διακοσμητική ζώνη του ώμου ενάλληλα γραμμίδια (FM19). Ίχνη βαφής στις λαβές. Στο δίσκο των λαβών ομόκεντροι κύκλοι με τον κεντρικό πλήρη. Στη βάση της προχοής και του ψεύτικου λαιμού οκτώσχημη, ελλειψοειδής θηλιά. Στο χείλος της προχοής γραπτή ταινία. Στο σώμα ομάδες λεπτότερων γραπτών ταινιών πλαισιούμενες από μονές ή διπλές γραπτές ταινίες. Munsell αλειφώματος 10ΥR 8/4, βαφής 10ΥR 3/2. Ύψ. 0.074μ., διάμ. σώμ. 0.075 μ., διάμ. χείλ. προχοής 0.018μ., διάμ. βάσης 0.026μ. ΥΕ ΙΙΙΑ2 (Mountjoy 1994, 84-85, εικ. 93, κυρίως το υπ’ αρ. 2 αγγείο).

Μικύλλη χειροποίητη πρόχους, συγκολλημένη σε τμήματα του λαιμού, του χείλους και της λαβής (ΑΕ 6934). Σώμα σχετικά σφαιρικό. Λαιμός βραχύς, χείλος απλό έξω νεύον. Λαβή κάθετη επίπεδη. Βάση επίπεδη, ελαφρώς υπερυψωμένη. Στην επιφάνεια του αγγείου ίχνη καστανής βαφής. Munsell αλειφώματος 10YR 8/3. Ύψος 0.065μ., διάμ. σώματος 0.056μ., διάμ. στομίου 0.033μ., διάμ. βάσης 0.038μ.ΥΕ ΙΙΙΒ1 (Mountjoy 1994, 109, εικ.123).

Ραμφόστομη πρόχους (FS145), ελλιπής σε ορισμένα σημεία του σώματος (ΑΕ6935). Σχήμα σφαιρικό. Στενός, κοίλος λαιμός, με πλαστική ταινία στη βάση του και κοντή ραμφόστομη προχοή. Λαβή ταινιωτή. Βάση δακτυλιόσχημη. Βαφή καστανή. Ολόβαφη λαβή, με ένα εξηρημένο τρίγωνο στην κορυφή της άνω επιφάνειάς της. Ίχνη γραπτών ταινιών στο στόμιο, κάτω από τη ραμφόστομη προχοή, στο μέσον και στη βάση του λαιμού. Στον ώμο ίχνη γραπτών στιγμών και ταινιωτής διακόσμησης. Επιφάνεια με απολεπίσεις, αρκετά φθαρμένη. Munsell αλειφώματος 10YR8/3, βαφής 10ΥR 3/2. Ύψος 0.224μ., διάμ. σώμ. 0.184μ., διάμ. βάσης 0.075μ. ΥΕ ΙΙΙΑ2 (Mountjoy 1994,81, εικ. 88,1).

Ειδώλιο τύπου Ψ (πάνω αριστ.), ελλιπές ως προς την κεφαλή, αποκεκρουμένο στα άκρα των πτερυγίων και σε σημεία της δισκοειδούς βάσης (ΑΕ 6938). Σώμα σχήματος ημισελήνου, στέλεχος ευθύ, σχετικά υψηλό, βάση δισκοειδή με κοιλότητα στην κάτω επιφάνειά της. Πλαστικά αποδοσμένο το στήθος. Διακόσμηση απολεπισμένη. Τρεις παράλληλες γραπτές ταινίες, χρώματος ανοικτού καστανού στην οπίσθια επιφάνεια του αριστερού πτερυγίου. Munsell πηλού 10 YR 8/2. Ύψος (μέγ. σωζ.) 0.072μ., μέγ. διάμ. στελέχους 0.029μ., μέγ. σωζ. πλάτος 0.030μ., διάμ. βάσης 0.031μ.ΥΕ ΙΙΙΒ1-Β2 (Τύπος Β κατά French).
Διπλό αγγείο (πάνω δεξιά) αποτελούμενο από δύο αμφορίσκους (FS325). Ο ένας ελλιπής σε τμήμα του λαιμού και σε σημεία του χείλους, ενώ ο δεύτερος συγκολλημένος κυρίως στο κατώτερο μέρος του σώματος (ΑΕ 6933). Σώμα σχετικά αμφικωνικό, βάση επίπεδη, λαιμός βραχύς, χείλος απλό, έξω νεύον. Στον ώμο δύο οριζόντιες, κυκλικής διατομής λαβές, αποκρουσμένες σε σημεία. Τα αγγεία ενώνονται στην κοιλιά με μια λωρίδα πηλού, στην οποία στηρίζεται η υπερυψωμένη επίπεδη λαβή. Επιφάνεια αγγείων ιδιαίτερα φθαρμένη, ίχνη καστανής βαφής στην άνω επιφάνεια της υπερυψωμένης λαβής, στη βάση του λαιμού του ενός αγγείου και στη βάση του δεύτερου αγγείου. Munsell πηλού 2.5 Υ 8/2. Ύψος (μέγ. σωζ.) 0.044μ., διάμ. σώματος 0.060μ., διάμ. στομίου 0.033μ., διάμ. βάσης 0.035μ..ΥΕΙΙΙΓ (πιθανώς μέση, Mountjoy 1994, 176, εικ.217,1).

Τάφος 4

Απιόσχημος πιθαμφορέας, συγκολλημένος και συμπληρωμένος, με απολεπίσεις και ιζήματα, κυρίως στην περιοχή του ώμου (ΑΕ6903). Κάτω μέρος σώματος κωνικό-απιόσχημο, ώμος καμπύλος. Λαιμός κοίλος ψεύτικος, δίσκος λαβών κυρτός. Προχοή με προεξέχον χείλος μεγαλύτερης διαμέτρου από τον ψεύτικο λαιμό. Βάση δισκοειδής. Πλατιές γραπτές ταινίες στη βάση της προχοής, του ψεύτικου λαιμού και των λαβών. Εξηρημένο τρίγωνο στην κορυφή των λαβών. Σπείρα στο δίσκο των λαβών. Στον ώμο κυματοειδής γραμμή (FM53). Στο ύψος της μέγιστης διαμέτρου του σώματος τρείς γραπτές ταινίες. Στο κατώτερο μέρος του σώματος και στην περιφέρεια της βάσης πλατιά γραπτή ταινία. Munsell αλειφώματος ≈2.5Y 8/3, βαφής 7.5ΥR 4/2 και 2.5YR 5/8. Ύψος 0.162μ., διάμ. σώματος 0.164μ., διάμ. χείλους προχοής 0.026μ., διάμ. βάσης 0,057μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2-Β2. Το αγγείο μοιάζει με τον κωνικό-απιόσχημο αμφορέα της ΥΕ ΙΙΙΑ2 περιόδου (Mountjoy 1994,83, εικ.91 FS 166), αν και είναι μικρότερου μεγέθους. Διαθέτει ωστόσο κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά από το αντίστοιχο της ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, όπως η σπείρα στο δίσκο των λαβών και η έλλειψη πλαστικής ταινίας στη βάση του ψεύτικου λαιμού (Mountjoy 1994, 114). Ωστόσο δεν φέρει ομόκεντρους κύκλους στην κάτω επιφάνεια της βάσης, ούτε γραπτή ελλειψοειδή θηλιά, που περικλείει την προχοή και τον ψεύτικο λαιμό, όπως και τα ΥΕ ΙΙΙΒ1 παραδείγματα.
Ασκός, ακέραιος (FS194), με απολεπίσεις μόνο στο χείλος του στομίου (ΑΕ6909). Ακόσμητος. Σώμα σωληνοειδές, σχήματος ημισελήνου, στόμιο ελλειψοειδές με απλό χείλος. Λαβή ταινιωτή τοποθετημένη στη ράχη πίσω από το στόμιο. Το κάτω μέρος του σώματος ελαφρώς πεπιεσμένο, χωρίς σαφώς διαμορφωμένη βάση. Ανομοιογενή όπτηση. Munsell αλειφώματος 5ΥR 5/6, 2.5ΥR 5/6 και 7.5ΥR 5/6. Ύψος 0.072μ., μήκος σώματος 0.104 μ., πλάτος σώματος 0.065μ., πιθανότατα ΥΕ ΙΙΙΑ2 (καθώς ο συγκεκριμένος τύπος αγγείου χρονολογείται μόνο από τα συνευρήματα, Mountjoy 1994, 87, εικ.97).

Αμφορίσκος με πόδι, συγκολλημένος, και συμπληρωμένος (ΑΕ6918). Ώμος επικλινής. Κάτω μέρος σώματος απιόσχημο, στέλεχος βραχύ, βάση δισκοειδή με κοιλότητα στην κάτω επιφάνειά της. Λαβές κάθετες, επίπεδες. Βαφή αμαυρόχρωμη, κυμαίνεται στην κλίμακα του σκούρου καστανού έως καστανού. Εξωτερικά και εσωτερικά του χείλους πλατιά γραπτή ταινία. Η άνω επιφάνεια των λαβών ολόβαφη. Στη διακοσμητική ζώνη του ώμου πλατιά κυματοειδής ταινία. Στο κατώτερο μέρος του σώματος τέσσερις πλατιές γραπτές ταινίες διευθετημένες ανά δύο ζεύγη. Στο στέλεχος και στην περιφέρεια της δισκοειδούς βάσης πλατιά γραπτή ταινία. Στην επιφάνεια του αγγείου ίχνη λευκής ύλης και εγχαράξεις από τον κεραμικό τροχό. Munsell πηλού 2.5 Υ 8/2, αλειφώματος 2.5Υ 8/3, βαφής 2.5Y 3/2. Ύψος 0.191μ., διάμ. σώματος 0.155μ., διάμ. χείλους 0.096μ., διάμ. βάσης 0.077μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2.

Τρίωτο αλάβαστρο, ακέραιο (FS85). Σώμα βραχυστρόγγυλο, με βραχύ λαιμό και προεξέχον χείλος (ΑΕ6921). Στον ώμο τρεις οριζόντιες κυκλικής διατομής λαβές. Βάση επίπεδη. Χείλος και λαιμός εσωτερικά και εξωτερικά ολόβαφα. Στη διακοσμητική ζώνη του ώμου και μεταξύ των λαβών παράλληλα γραμμίδια. Πλατιά γραπτή ταινία στη βάση του λαιμού, ενώ στις βάσεις των λαβών ομάδα λεπτών γραπτών γραμμών. Στη βάση του αγγείου ομόκεντροι κύκλοι, στο κέντρο των οποίων ολόγραφος κύκλος. Munsell πηλού-αλειφώματος 10ΥR 8/3, βαφής 2.5ΥR 5/8 και 7.5ΥR 4/3. Ύψος 0.084μ., διάμ. σώματος 0.108 μ., διάμ. χείλους 0.060-0.061 μ., διάμ. βάσης 0.028μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2-ΙΙΙΒ2.

Ψευδόστομος αμφορέας, πεπιεσμένος (FS178), ακέραιος (ΑΕ6922). Πεπιεσμένο σφαιρικό σώμα, όπου η διάμετρος είναι μεγαλύτερη από το ύψος. Προχοή με έξω νεύον αποστρογγυλευμένο χείλος. Βάση χαμηλή δακτυλιόσχημη, ταινιωτή. Λαβές ολόβαφες μ’ ένα εξηρημένο τρίγωνο στην κορυφή τους. Ομόκεντροι κύκλοι στο δίσκο των λαβών. Πλατιά ταινία στη βάση του ψεύτικου λαιμού και της προχοής, ενώ μια άλλη λεπτότερη στο χείλος της προχοής. Στον ώμο, μεταξύ των λαβών και της προχοής συνεχή ελλειψοειδή σχέδια με παραπληρωματικό την κυματοειδή γραμμή (FM53). Στο διάστημα μεταξύ των λαβών και της προχοής το ίδιο σχέδιο σε δύο εκδοχές: μία απλή και μία διάστικτη με παραπληρωματικό την κυματοειδή γραμμή (FM53). Στο σώμα μονές πλατιές γραπτές ταινίες πλαισιούμενες από ομάδες λεπτών ταινιών. Πηλός υποκίτρινος με σκουρόχρωμα εγκλείσματα. Munsell αλειφώματος 10YR 8/3, βαφής 2.5 ΥR 5/8. Ύψος 0.095μ., διάμ. σώματος 0.121-0.122μ., διάμ. χείλους προχοής 0.024μ., διάμ. βάσης 0.057μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2 Νεώτερη ( Mountjoy 1994, 85, εικ. 94, 2), καθώς φέρει ομόκεντρους κύκλους στο δίσκο των λαβών, ενώ τα ΥΕΙΙΙΒ1 παραδείγματα φέρουν σπείρα. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης δεν υπάρχει διακόσμηση, ενώ οι ΥΕ ΙΙΙΒ ψευδόστομοι φέρουν ομόκεντρους κύκλους.

Κυλινδρικό αλάβαστρο, ακέραιο (FS94), συγκολλημένο και μερικώς συμπληρωμένο (ΑΕ6924). Σώμα κωδονόσχημο, υψηλό, ελαφρώς κοίλο, με επικλινή ώμο. Λαιμός βραχύς με επικλινές έξω νεύον χείλος. Στον ώμο τρεις οριζόντιες κυκλικής διατομής λαβές, εκ των οποίων η μία αποκεκρουμένη. Βάση κυρτή ελαφρώς ταινιωτή. Λαβές ολόβαφες. Στη διακοσμητική ζώνη του ώμου ενάλληλα παράλληλα γραμμίδια, κάθετα (FM19). Στο σώμα, στο σημείο ένωσής του με τον ώμο και στο κατώτερο τμήμα του αγγείου, ομάδες λεπτών γραπτών ταινιών πλαισιούμενες από μονές γραπτές ταινίες. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης σπείρα. Στο χείλος και σε σημεία του λαιμού λευκές επικαθίσεις και ρηγματώσεις. Munsell πηλού-αλειφώματος 2.5Υ 8/2, βαφής 2.5Υ 3/1. Ύψος 0.115μ., διάμ. σώματος 0.140-0.141μ., διάμ. χείλους προχοής 0.098μ., διάμ. βάσης 0.157μ. ΥΕ ΙΙΙΑ2 (βλ. Mountjoy 1994, 79).

Πεπιεσμένος ψευδόστομος αμφορέας (FS180), με ελαφρώς καμπύλο ώμο (ΑΕ6931). Βραχύς και στενός ψεύτικος λαιμός. Δίσκος των λαβών επίπεδος. Προχοή βραχεία και στενή με απλό χείλος. Βάση ελαφρώς κυρτή, ταινιωτή. Στο δίσκο των λαβών ομόκεντροι κύκλοι, με τον κεντρικό κύκλο κενό. Λαβές ολόβαφες μ’ ένα εξηρημένο τρίγωνο στην κορυφή τους. Γραπτή ταινία στη βάση του ψεύτικου λαιμού, της προχοής καθώς και στο χείλος της προχοής. Στον ώμο διάστικτες πορφύρες (FM 23). Στο κάτω μέρος του σώματος ομάδα λεπτότερων ταινιών πλαισιούμενη από γραπτή πλατιά ταινία. Στην επιφάνεια του αγγείου ίχνη λευκής ύλης. Munsell αλειφώματος 5Υ 7/2, βαφής 7.5YR 3/1 με πιο ανοικτές αποχρώσεις από φθορά όπως 7.5YR 5/4. Ύψος 0.063μ., διάμ. σώματος 0.083μ., διάμ. προχοής 0.014μ., διάμ. βάσης 0.038μ., ΥΕΙΙΙΑ2 Νεότερη (βλ.Mountjoy 1994, 85, εικ. 94,2 ως προς το σχήμα και Mountjoy 1994, 84, εικ. 93,1 ως προς τη διακόσμηση του ώμου).

Αλάβαστρο (FS145), ακέραιο (ΑΕ6936). Σχήμα βραχυστρόγγυλο με κοντό λαιμό και μικρό επικλινές χείλος. Τρεις οριζόντιες, κυκλικής διατομής λαβές στον ώμο, εκ των οποίων η μία αποκεκρουμένη. Βάση επίπεδη. Ολόβαφες οι λαβές και ο λαιμός. Στην άνω επιφάνεια του χείλους εξηρημένη ταινία. Στη βάση του λαιμού και των λαβών διπλή γραπτή ταινία. Στη στενή διακοσμητική ζώνη του ώμου παράλληλα γραμμίδια (FM19). Ο λαιμός και το στόμιο ελαφρώς στρεβλωμένα. Munsell πηλού 10ΥR 8/2, επιφάνειας 10YR 8/1, βαφής 10ΥR 8/2 και 2.5YR 4/6. Ύψος 0.046μ., διάμ. σώματος 0.062μ., διάμ. στομίου 0.045μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2.
-Ακέραιο αμφικωνικό σφονδύλι από στεατίτη, ιώδους χρώματος (ΑΕ6939). Διαμπερή οπή κατά τον κάθετο κυκλικής διατομής άξονά του. Ύψος 0.012μ., μέγιστη διάμ. 0.018μ., διάμ. ελάχιστη 0.007μ., διάμ. οπής 0,004μ.
-Ψήφος από υπόλευκη φαγεντιανή, σχήματος σωληνίσκου (ΑΕ6940). Διαμπερή οπή ανάρτησης κυκλικής διατομής. Αποκεκρουμένη στα άκρα της. Μήκος (μέγιστο σωζ.) 0. 061μ., διάμ. 0.005μ.

Ακέραιο αμφικωνικό σφονδύλι από μαύρο στεατίτη (ΑΕ6941). Διαμπερή οπή κατά τον κάθετο κυκλικής διατομής άξονά του. Ύψος 0.014μ., μέγ. διάμ. 0.023μ., ελάχιστη διάμ. 0.009μ.
-Ψήφος από φαγεντιανή, χρώματος ανοικτού καστανού, σχήματος σωληνίσκου (ΑΕ 6942). Διαμπερή οπή ανάρτησης κυκλικής διατομής, Στην εξωτερική επιφάνεια εγχαράξεις σε ισομεγέθεις δακτυλίους. Μήκος 0.014μ., διάμ. 0.004μ., διάμ. οπής ανάρτησης 0.001μ.

Τέσσερις χάνδρες από κυανή υαλόμαζα, πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος (ΑΕ 6943α-δ). Υλικό με φλεβώσεις ανοικτού και σκουρόχρωμου κυανού σε σημεία . Κυκλικής διατομής οπές ανάρτησης. Σε σημείο της επιφάνειας της 6943 α οπή. Ύψος 0.007 έως 0.011μ., διάμ. 0.008μ. έως 0.013μ.
-Χάνδρα πεπιεσμένου αμφικωνικού σχήματος από φαγεντιανή ανοικτού κυανού χρώματος (ΑΕ 6944 α). Στην επιφάνεια εγχαράξεις, διατεταγμένες ακτινωτά. Ύψος 0.009μ., διάμ. 0.017μ.
-Ψήφος από μελανή υαλόμαζα σχήματος ορθογωνίου, αποκεκρουμένη στο ένα άκρο της (ΑΕ6944β). Τα άκρα της αναδιπλώνονται στο εσωτερικό σχηματίζοντας ημικυλίνδρους, στην άνω επιφάνεια των οποίων εγχαράξεις τους διαχωρίζουν σε ίσα μέρη. Μεταξύ των ημικυλίνδρων κωνική, ανάγλυφη σπείρα. Στον ένα ημικύλινδρο διαμπερή οπή ανάρτησης κυκλικής διατομής. Μέγ. σωζ. μήκος 0.013μ., πλάτ. 0.008μ., πάχος 0.005μ.
-Χάνδρα βολβοειδούς σχήματος με κυκλική οπή ανάρτησης κατά τον οριζόντιο άξονά της (ΑΕ6944 γ). Μήκος 0.0015μ., διάμ. 0.008μ.

Τάφος 5

Ακέραιο θήλαστρο (ΜΚ 6900). Σώμα σφαιρικό-απιόσχημο (FS160). Λαβή πλατιά καλαθόσχημη, κατακόρυφη, υψωμένη πάνω από το χείλος, κάθετα στον άξονα της προχοής. Προχοή σωληνωτή, στενούμενη προς το άκρο της σχηματίζοντας γωνία 45ο με τη βάση. Λαιμός σχετικά υψηλός, με πλαστική ταινία στη βάση του και αποστρογγυλεμένο χείλος. Βάση επίπεδη, διευρυμένη. Ίχνη ερυθρής βαφής στο χείλος. Διπλή γραπτή ταινία στο λαιμό. Διπλή καστανέρυθρη ταινία στο σώμα. Το κατώτερο μέρος του σώματος ακόσμητο. Γραπτή ταινία στο μέσο και στη βάση της προχοής. Στο ύψος του ώμου διακοσμητική ζώνη με τρεις οριζόντιες διάστικτες πορφύρες (FM23). Ανομοιογενή όπτηση. Munsell αλειφώματος 10YR 8/2, βαφής 7.5 YR 3/2 και 2.5YR 4/8. Ύψος 0.133μ.-0.135μ., ύψος με τη λαβή 0.186μ., διάμ. σώματος 0.121μ., διάμ. χείλους 0.061 μ., διάμ. βάσης 0.045μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2 (βλ.Mountjoy 1994, 82, εικ.90).

Ταινιωτή πρόχους ακέραια (μεσαίου μεγέθους FS110). Σώμα σφαιρικό με υψηλό ευρύ λαιμό και αποστρογγυλευμένο χείλος (ΜΚ6912). Λαβή ελαφρά υπερυψωμένη, κάθετη κυκλικής διατομής. Βάση επίπεδη. Καστανή γραπτή ταινία στο χείλος, στη βάση του λαιμού και στην άνω επιφάνεια της λαβής. Στο ύψος της μεγαλύτερης διαμέτρου του σώματος διπλή γραπτή καστανού χρώματος ταινία. Munsell αλειφώματος 2.5Y 8/2, βαφής 10YR 3/2, 4/3. Ύψος 0,139μ., διάμ. σώματος 0,120μ., διάμ. χείλους 0.075μ., διάμ. βάσης 0.060μ., ΥΕ ΙΙΙΒ1 (Mountjoy 1994, 106, εικ. 120. Ως προς τη διακόσμηση πρβλ. Mountjoy 1994, 107, εικ.121, 1).

Θήλαστρο συγκολλημένο, ελλιπές σε ορισμένα σημεία του σώματος (ΜΚ6913). Σώμα κωνικό. Λαιμός βραχύς με προεξέχον χείλος. Λαβή καλαθόσχημη, πάνω από το στόμιο, στον άξονα της προχοής. Κοντή, σωληνωτή προχοή, σε γωνία 45ο με το σώμα του αγγείου. Χείλος αποστρογγυλευμένο. Βάση επίπεδη. Ίχνη ταινιωτής διακόσμησης στο σώμα. Στο λαιμό ίχνη μελανής βαφής σε ελάχιστα σημεία, ενώ στο εσωτερικό του ίχνη λευκού επιχρίσματος. Ίχνη μελανής βαφής στην άνω επιφάνεια της καλαθόσχημης λαβής. Munsell αλειφώματος 5YR 6/8 (σ’ ένα πιο σκούρο τόνο). Ύψος 0.181μ., ύψος με τη λαβή 0.220μ., διάμ. σώμ. 0.145μ., διάμ. χείλους 0.099-0.102μ., διάμ. βάσης 0.057-0.059μ., πιθανώς ΥΕ ΙΙΙΑ2.


Printfriendly