.widget.ContactForm { display: none; }

Επικοινωνία

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Βολιμίδια: Θαλαμωτός τάφος Ρήγα


Κατά τη διάρκεια εργασιών διαμόρφωσης του κτήματος Λ. Ρήγα στη θέση Βολιμίδια της επαρχίας Τριφυλίας το 1990, αποκαλύφθηκε θαλαμοειδής τάφος μυκηναϊκής εποχής η οροφή του οποίου καταστράφηκε από το εκσκαφικό μηχάνημα.
Ο τάφος ήταν ήδη συλημένος κατά την αρχαιότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαταραχή οστών και χωμάτων στο εσωτερικό του.
Ο δρόμος, κατεύθυνσης από ΒΔ.-ΝΑ., μήκ. 3,90, πλ. 1,95 στο μέτωπο και 1,50μ. στο άκρο του κατέληγε στην ξερολιθιά της εισόδου που ήταν κατεστραμμένη στο μεγαλύτερο τμήμα της.
Ο θάλαμος είναι κυκλικής κάτοψης με τέσσερις ανισομεγέθεις κόγχες στην περιφέρεια. Μέσα τις κόγχες υπήρχαν συσσωρευμένα μαζί οστά, όστρακα και αγγεία.
Σε βάθος μόλις 0,26μ. από το σταθερό σημείο που είχε τοποθετηθεί στο ανώτερο μέρος του θαλάμου, βρέθηκε κατά χώραν ταφή (Α) με το νεκρό σε ύπτια θέση και ένα αγγείο δίπλα του, στο ύψος του αριστερού μηρού.
Στο δάπεδο του θαλάμου υπήρχαν πέντε λάκκοι- ταφές, ο λάκκος Α περιείχε οστά νεκρού σε ύπτια θέση με τα χέρια στον κορμό. Στο ένα άκρο του λάκκου βρέθηκαν συσσωρευμένα και άλλα οστά, καθώς και δύο αιχμές βελών από πυριτόλιθο.

Ο λάκκος Β περιείχε διαταραγμένα οστά.
Ο λάκκος Γ περιείχε οστά και δύο αγγεία, μία πρόχου και ένα κύπελλο.
Στον τετράπλευρο λάκκο Δ, υπήρχαν τα οστά νεκρού πολύ αποσαθρωμένα, δύο ακόμη κρανία, ένα αρτόσχημο αλάβαστρο, ένα θραυσμένο αλάβαστρο, μία μικρή αποσπασματική κύλικα, ένας ελλιπής πιθαμφορίσκος και δύο πήλινα σφονδύλια.
Ο λάκκος Ε ήταν αβαθής και περιείχε ένα σκελετό σε ύπτια θέση, μήκ. 1,45μ.
Στο χώρο δεξιά του θαλάμου βρέθηκαν δύο κρανία, οστά συγκεντρωμένα σε σωρό, δύο αρτόσχημα αλάβαστρα, ένα θήλαστρο κάτω τμήμα πιθαμφορίσκου, πρόχους, βάση κύλικας, ακέραιος πιθαμφορίσκος, δύο μεγάλα τμήματα αδιάγνωστων αγγείων από ωχροπράσινο πηλό και κορμός ειδωλίου τύπου Ψ.

Βιβλιογραφία:
Α.Δ.45 (1990) B1, σελ.:120Βολιμίδια- Ευρήματα τάφου ιδιοκτησίας Ρήγα


Θήλαστρο, συγκολλημένο σε σημείο της προχοής (ΑΕ7132). Σώμα κωνικό-απιόσχημο, με απεστρογγυλευμένο ώμο. Λαιμός κοίλος, σχετικά ψηλός, χείλος ψηλό επικλινές χείλος. Στο στόμιο μια υπερυψωμένη καθαλόσχημη λαβή ελλειψοειδούς διατομής. Σε σημείο του ώμου και στον άξονα της λαβής βραχεία προχοή με απλό έξω νεύον χείλος. Βάση επίπεδη. Ίχνη επιχρίσματος στην εξωτερική επιφάνεια του αγγείου και στο εσωτερικό του λαιμού. Επιφάνεια με ρηγματώσεις κατά τόπους και απολεπίσεις σε σημεία του χείλους. Munsell πηλού 10R 6/8. Ύψος 0.178μ., ύψος με τη λαβή 0.226μ., διάμ. σώματος 0.135μ., διάμετρος βάσης 0.063μ., διάμετρος χείλους 0.093μ. ΥΕ ΙΙB/IIIA1.

Τρίωτος αμφορίσκος (ΑΕ7133). Σώμα απιόσχημο με επικλινή ώμο (FS45). Λαιμός βραχύς με σχετικά πλατύ στόμιο και έξω νεύον χείλος. Λαβές οριζόντιες κυκλικής διατομής. Βάση επίπεδη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνειά της. Αγγείο με ελαφρές αποκρούσεις στην περιφέρεια του χείλους. Ελάχιστα ίχνη βαφής στο σώμα. Munsel πηλού 5YR 7/4, αλειφώματος 10YR 7/3. Ύψος 0.132-0.14μ., διάμ. σώματος 0.115μ., διάμ. στομίου 0.081μ., διάμ. βάσης 0.046μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2 (βλ. Mountjoy 1994, 77, εικ. 81,1).
Αλάβαστρο (FS84), ελλιπές σε σημεία του σώματος, συγκολλημένο (ΑΕ7134). Σώμα βραχυστρόγγυλο σφαιρικό πεπιεσμένο με βραχύ λαιμό. Χείλος έξω νεύον επικλινές. Βάση επίπεδη, ελαφρώς κοίλη. Στον ώμο τρεις μικρές οριζόντιες κυκλικής διατομής λαβές. Λαιμός, χείλος και το εσωτερικό του λαιμού ολόβαφα όπως και η άνω επιφάνεια των λαβών. Στη βάση του λαιμού και στη βάση του αγγείου ζεύγος γραπτών ταινιών. Κάτω από τις λαβές βραχώδες τοπίο (FM 32). Βαφή εξίτηλη, καστανέρυθρη και κατά τόπους μελανή. Επιφάνεια αγγείου φθαρμένη, απολεπισμένη. Munsell αλειφώματος 10YR 7/4, βαφής 10YR 3/2. Ύψος 0.104μ., διάμ. σώματος 0.15μ., διάμ. χείλους 0.078μ., ΥΕ ΙΙΙΑ1 (βλ. Mountjoy 1994, 62, εικ.64).
Αλάβαστρο (FS85), ελλιπές σε σημεία της περιφέρειας και του χείλους (ΑΕ7135). Σώμα βραχυστρόγγυλο με βραχύ στενό και ελαφρώς κοίλο λαιμό. Χείλος μικρό, επικλινές. Στον ώμο τρεις οριζόντιες κυκλικής διατομής λαβές. Βάση επίπεδη. Λαιμός, χείλος, το εσωτερικό του λαιμού και η άνω επιφάνεια των λαβών ολόβαφα. Στη στενή διακοσμητική ζώνη του ώμου, μεταξύ των λαβών, δικτυωτό (FM57). Στη βάση των λαβών τριπλή, γραπτή ταινία. Βαφή εξίτηλη καστανέρυθρη. Επιφάνεια απολεπισμένη. Munsell πηλού 7.5 YR 8/6, βαφής 2.5 YR 4/6. Ύψος 0.066μ., διάμ. σώματος 0.087μ., διάμ. στομίου 0.044μ.-0.05μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2 (βλ. Mountjoy 1994, 78, εικ. 83,1).
Θήλαστρο (ΑΕ7137) συγκολλημένο από μεγάλα τμήματα. Σώμα σφαιρικό (FS 160). Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός απολήγει σε απλό, έξω νεύον χείλος. Λαβή υπερυψωμένη καλαθόσχημη, ελλειψοειδούς διατομής. Σε σημείο του ώμου, στον άξονα της λαβής, σωληνωτή προχοή, που στενεύει προς το άκρο της. Βάση επίπεδη-διευρυμένη. Ίχνη γραπτών ταινιών στη βάση του λαιμού και στο σώμα. Πηλός υποκίτρινος, σχετικά καθαρός με ίχνη καστανού επιχρίσματος. Αποκρούσεις, φθορές και απολεπίσεις στην επιφάνεια. Munsell πηλού 2.5Y 8/1. Ύψος 0.145μ., ύψος με τη λαβή 0.18μ., διάμ. σώματος 0.125μ., διάμ. βάσης 0.044μ., διάμ. χείλους προχοής 0.016μ., διάμ. χείλους 0.058μ. YE IIIA2 (βλ. Mountjoy 1994, 82).
Αβαθής κύλικα, ελλιπής ως προς τμήμα του χείλους, του στελέχους, και της βάσης (ΑΕ7141). Σώμα ημισφαιρικό-κωνικό με απλό χείλος. Λαβές υπερυψωμένες ταινιωτές, φύονται από σημείο του χείλους και απολήγουν περίπου στο μέσον του σώματος. Επιφάνεια με ελαφρές αποκρούσεις, εγχαράξεις και ιζήματα. Munsell πηλού 2.5YR 7/8. Ύψος 0.066μ., ύψος με τις λαβές 0.074μ., διάμ. στομίου 0.085μ.,ΥΕ ΙΙΙΑ2.
 Μικρός ψευδόστομος αμφορέας (ΑΕ7138) συγκολλημένος από πολλά τμήματα και ελλιπής κατά μεγάλο μέρος του σώματος (FS171). Σώμα σφαιρικό. Χείλος προχοής επικλινές, έξω νεύον. Λαβές κάθετες, ελλειψοειδούς διατομής. Βάση χαμηλή δακτυλιόσχημη. Άνω επιφάνεια λαβών ολόβαφη. Ομόκεντροι κύκλοι, με τον κεντρικό πλήρη, στο δίσκο του ψευδοστομίου. Στο χείλος της προχοής γραπτή ταινία. Η βάση της προχοής και του λαιμού περικλείονται από γραπτή, πλατειά, οκτώσχημη θηλιά. Στη διακοσμητική ζώνη του ώμου αμείβοντες (FM58). Ζεύγη γραπτών ταινιών περικλείουν ομάδες λεπτότερων γραπτών ταινιών στη βάση της προχοής, των λαβών, στο μέσον του σώματος και στη βάση του αγγείου. Βαφή ερυθρή απολεπισμένη σε πολλά σημεία. Munsell πηλού 10YR 8/2, βαφής 10R 6/6Ύψος 0.102μ., διάμ. σώματος 0.09μ., διάμ. βάσης 0.027μ., διάμ. χείλ. προχοής 0.023μ., ΥΕ ΙΙΙΑ2 (βλ. Mountjoy 1994, 84, εικ.93,1).
Ψευδόστομος αμφορέας (ΑΕ7139) συγκολλημένος από πολλά τμήματα και ελλιπής σε σημεία του σώματος. Σώμα πιεσμένο-σφαιρικό (FS178). Λαβές κάθετες, ελλειψοειδούς διατομής. Προχοή με απλό, έξω νεύον χείλος. Βάση χαμηλή δακτυλιόσχημη. Λαβές ολόβαφες μ’ ένα εξηρημένο τρίγωνο στην κορυφή τους. Στο δίσκο των λαβών ομόκεντροι κύκλοι, με τον κεντρικό πλήρη. Πλατειά θηλιά περικλείει τον ψεύτικο λαιμό και την προχοή, ενώ γραπτή ταινία περιβάλλει και το χείλος της προχοής. Στη διακοσμητική ζώνη του ώμου καμπύλα, ενάλληλα γραμμίδια (FM 19), με κάθετες γραπτές στιγμές. Στο σώμα ταινίες από ομάδες λεπτών γραμμών, πλαισιωμένες από μονές πλατιές ταινίες. Βαφή καστανέρυθρη απολεπισμένη. Munsell πηλού 10 YR 8/2, αλειφώματος 10YR 8/3, βαφής 5YR 3/3 και στο πιο ανοικτό 2.5 YR 7/8. Ύψος 0.112μ., διαμ. σώματος 0.13μ., διαμ. βάσης 0.053μ., διάμ. χείλους προχοής 0.023-0.025μ..ΥΕ ΙΙΙΑ2 ( βλ. Mountjoy 1994, 85, εικ.94, 1).
Κυλινδρικό κύπελλο, συγκολλημένο από όστρακα, ελλιπής σε μεγάλο μέρος του σώματος, στο χείλος και σε τμήμα της λαβής (ΑΕ7148). Σώμα κυλινδρικό, όχι πολύ ψηλό, χείλος απλό νεύον, πλατιά ταινιωτή βάση. Λαβή πλατιά ταινιωτή. Πτυχώσεις (FM78) σε όλη την επιφάνεια του αγγείου. Ίχνη χρώματος στη λαβή. Λεπτή ταινία γύρω από το στόμιο. Φαρδύτερη ταινία στο εσωτερικό του στομίου τοποθετημένη απευθείας στον πηλό. Ο τύπος του κυλινδρικού κυπέλλου αποτελεί παραλλαγή του τύπου ΙΙΙ του κυπέλλου τύπου Βαφειού. Munsell πηλού 10 YR 8/3, αλειφώματος 10 YR 7/3, βαφής 7.5YR 4/1. Ύψος 0.07μ., διάμετρος στομίου 0.096, διάμετρος βάσης 0.061μ. ΥΕ Ι (βλ. Mountjoy 1994, 20, εικ. 10,1 και Moyntjoy 1994, 14, 19 ως προς τη διακόσμηση).
Αβαφές αμφοροειδές αγγείο, συγκολλημένο και συμπληρωμένο σε σημεία του σώματος, ελλειπές ως προς τη μία λαβή (ΑΕ7144). Σώμα κωνικό-απιόσχημο με απεστρογγυλευμένο ώμο. Λαιμός υψηλός κοίλος, στόμιο ελλειψοειδές. Λαβές κάθετες, ελλειψοειδούς διατομής. Βάση διευρυμένη-δισκοειδής, με κοιλότητα στην κάτω επιφάνειά της. Επιφάνεια με αποκρούσεις, εγχαράξεις και ίχνη κεραμικού τροχού. Munsell πηλού 2.5Y 8/2. Ύψος 0,22μ., διάμ. σώματος 0,14μ., διάμ. βάσης 0,055μ-0,057μ.ΥΕ ΙΙB-ΙΙΙΑ.
Πρόχους, ελλιπής ως προς το στόμιό της, πιθανώς ραμφόστομη (ΑΕ7145). Σχήμα σφαιρικό (FS145). Λαιμός στενός, κοίλος με πλαστική ταινία στη βάση του, χείλος απλό. Λαβή κάθετη, ταινιωτή. Στο σημείο επαφής της λαβής με τον ώμο πλαστική, κωνική, ολόβαφη απόφυση. Κάτω από το χείλος ίχνη γραπτής ταινίας, όπως και στο μέσον και στη βάση του λαιμού. Στην άνω επιφάνεια της λαβής γραπτές παράλληλες ταινίες. Στη διακοσμητική ζώνη του ώμου δυσδιάκριτη γραπτή διακόσμηση, ίσως άνθος (FM18). Τριπλές ισοπαχείς ταινίες στον ώμο, στην κοιλιά και στη βάση του αγγείου. Βαφή σκούρα καστανή, απολεπισμένη. Munsell πηλού 10YR 8/2, αλειφώματος 2.5YR 8/2, βαφής 5ΥR 4/1. Ύψος 0.22μ., ύψος με τη λαβή 0.23μ., διάμ. σώματος 0.19μ., διάμ. βάσης 0.085μ. ΥΕ ΙΙΙΑ2 (βλ. Mountjoy 1994, 81, εικ.88, 1, 2).
Πάνω αριστερά: Ειδώλιο τύπου Ψ, συγκολλημένο στην κεφαλή, στο σώμα και στο στέλεχος, ελλιπές κατά το ένα πτερύγιο του σώματος και σε τμήμα της βάσης (ΑΕ7146). Σώμα σχήματος ημισελήνου, με σαφώς διαμορφωμένο στήθος. Στέλεχος στενό και σχετικά ψηλό, βάση δισκοειδή κοίλη στην κάτω επιφάνειά της. Πλαστικά αποδοσμένοι οι οφθαλμοί, το στήθος και η μύτη. Στην κορυφή της κεφαλής κωνικός πόλος. Στο οπίσθιο τμήμα του σώματος ζεύγος κάθετων γραπτών ταινιών και ίχνη οριζόντιας. Ίχνη καστανής βαφής σε σημεία του σώματος. Επιφάνεια με έντονες φθορές και αποκρούσεις στη μύτη. Munsell πηλού 10YR 7/4, βαφής 2.5 YR 4/1. Ύψος 0.097μ., πλάτος σώματος 0.007μ., διάμ. στελέχους 0.008μ., διάμ. βάσης 0.022μ.,YE IIIA2-B (Τύπος 2 της Ε. French).
Πάνω δεξιά: Ειδώλιο τύπου Ψ, ελλιπές κατά το ένα πτερύγιο του σώματος (AE7141). Σώμα σχήματος ημισελήνου. Στέλεχος ψηλό, στενό. Βάση πλατειά δισκοειδής, κοίλη στην κάτω επιφάνειά της. Κεφαλή τριγωνικού σχήματος. Πλαστικά αποδοσμένοι οι οφθαλμοί, το στήθος και η μύτη. Στην κεφαλή κωνικός πόλος, κοίλος στην άνω επιφάνειά του. Στην περιφέρεια του πόλου της κεφαλής και στη βάση γραπτή ταινία, όπως και στα σημεία ένωσης του σώματος με την κεφαλή και το στέλεχος. Στην εμπρόσθια επιφάνεια γραπτές ταινίες διατασσόμενες δικτυωτά. Στην οπίσθια επιφάνεια τρεις κάθετες γραπτές κυματοειδείς ταινίες στον άξονα του στελέχους, αρχόμενες από τη γραπτή ταινία στη βάση της κεφαλής και απολήγοντας στη γραπτή ταινία στο σημείο ένωσης του σώματος και του στελέχους. Στα πτερύγια του σώματος λοξές παράλληλες διαγραμμίσεις, εφαπτόμενες στις κυματοειδείς ταινίες. Στο στέλεχος δύο πλατιές ταινίες στον άξονα των πτερύγων, αρχόμενες από τη γραπτή ταινία του σώματος και του στελέχους και απολήγοντας στη γραπτή ταινία στην περιφέρεια της βάσης. Πηλός ροδόχρωμος, βαφή αμαυρόχρωμη, σκούρου καστανού χρώματος. Επιφάνεια με εγχαράξεις και αποκρούσεις σε σημεία της βάσης και της κεφαλής. Munsell πηλού 5YR 8/4, βαφής 5YR 4/1. Ύψος 0.107μ., πλάτ. σώματος 0.050μ., πάχος σώματος 0.001μ., διάμ. στελέχους 0.012μ., διάμ. βάσης 0.031μ., YE IIIΑ2-B (Τύπος 2 της E. French).
Printfriendly